Sionskerk

Als gemeente willen we open staan voor mensen. Verschillende mensen. Mensen met ieder hun eigen levensverhaal, huidskleur en verleden. Die grote verscheidenheid word gesymboliseerd door een veelkleurig pad. Zo krijgt de Sionskerk kleur, vanuit de liefde van God.

De Sionskerk gemeente wil volwassenen en jongeren van binnen en buiten onze kerkelijke gemeente uitnodigen om samen te komen in de Naam van Jezus Christus, tot eer van God, om te groeien in geloof en in dienstbaarheid.

Onze kerkdiensten beginnen om 10:00 uur. U bent van harte welkom!

De Sionskerk vormt een cluster met de Jeruzalemkerk.

 

Ds.Hélène Evers
dominee

tel (038) 455 06 50
dshevers@sionskerkzwolle.nl

Ds. Ruilof van Putten
dominee

tel 06 53 98 54 26
dsruilof@sionskerkzwolle.nl

Jeroen Knol
kerkelijk werker
Sionskerk

jknol@sionskerkzwolle.nl

ga naar de website

Adresgegevens:

Glanerbeek 10, 8033 BA Zwolle 

Tel: 038 – 453 70 75

scriba@sionskerkzwolle.nl