Oosterkerk

Aan de Turfmarkt in Zwolle komen elke zondag mensen samen rondom het Woord. Samen vormen zij de Oosterkerkgemeente: mensen die sociaal en maatschappelijk betrokken, ruimzinnig en oecumenisch willen zijn.

De Oosterkerkgemeente wil een gemeenschap vormen van mensen die, aangeraakt en gedragen door de Heilige Geest, en met de Schrift als bron en richtsnoer, met elkaar op weg zijn en met elkaar optrekken; die onderweg het leven vieren; die elkaar onderweg bemoedigen en aansporen om te leven als kinderen van de Eeuwige, om Jezus Christus na te volgen; die zich geroepen weten tot inzet voor hun naasten, dichtbij en ver weg.

Karakter

De Oosterkerkgemeente kenmerkt zich door:

  • Ruimte voor mensen met verschillende geloofsopvatting en geloofsbeleving: de gemeente is te herkennen aan ruimzinnigheid en verdraagzaamheid; veelkleurigheid wordt beleefd als een geschenk van de Heilige Geest.
  • Centraal staan de zondagse vieringen, waarin wij samenkomen rond Schrift en Tafel; de vieringen worden gekenmerkt door enerzijds devotie, anderzijds levendigheid.
  • Wij zijn oecumenisch ingesteld, open en gastvrij, een ieder is welkom, ook aan de Maaltijd van de Levende.
  • Wij zijn de eersten niet die in geloof de weg van de belofte trachten te gaan,  wij staan in een lange respectabele christelijke traditie; wij willen onze roeping door de Eeuwige op eigentijdse wijze vormgeven, in liturgie, in pastoraat, in diaconaat, in vorming en toerusting, in jeugd- en jongerenwerk, in gemeenteopbouw.
  • Wij willen zoeken naar verbinding met hen die anders of niet geloven;  wij willen zichtbaar zijn in onze wijken, in onze stad, in onze samenleving.

Iedere zondag komt de gemeente om 10.00 uur bijeen voor de eredienst in de Oosterkerk. Vijftien minuten voor aanvang van de dienst luiden we enkele minuten de klok in de kerktoren. Uiteraard bent u van harte welkom in deze diensten.

De Oosterkerk vormt een cluster met de Adventskerk.

mw. ds. I.P. Epema
dominee

tel (038) 454 23 66
dsIemkeEpema@oosterkerk.nl

ds. N.A. Eygenraam (Nelleke)
dominee

tel (038) 452 52 23
dominel@hetnet.nl

ds. J.T. Tissink (Hans)
dominee

tel (038) 337 44 06
jttissink@hetnet.nl

Dirk Jan Steenbergen
kerkelijk werker

tel (038) 466 24 33
steenbergen8596@kpnmail.nl

Jenny Mooij
kerkelijk werker

tel 06 21 38 41 26
jenny.mooij@oosterkerk.nl

Mark Schippers
kerkelijk werker

tel 06 20 45 07 96
markschippers@outlook.comGa naar de website

Adresgegevens:

Koewegje 2, 8021 AG Zwolle 
Tel: 038 – 453 50 64

scriba@oosterkerk.nl