Clusters

Onder het motto ‘samen sterk’ werken de zes wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zwolle intensief samen in deze drie clusters:

  • Adventskerk – Oosterkerk
  • Open Kring – Stinskerk
  • Jeruzalemkerk – Sionskerk

Dankzij het vormen van clusters blijven we als Protestantse Gemeente in Zwolle financieel gezond. De clusters zijn een belangrijke uitkomst van het project Heilige Huisjes. Doel van dit project? Bezuinigen op onze kosten en toewerken naar een financiële situatie waarbij iedere wijkgemeente minimaal 50% van haar inkomsten besteedt aan pastoraat en vieringen. Door de samenwerking in de clusters staat een wijkgemeente hier niet alleen voor: de 50%-richtlijn is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.