Privacy statement

versie mei 2018

Privacy beleid

De PGZ heeft persoonlijke gegevens opgeslagen van haar leden. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de werkzaamheden waarvoor ze aan ons toevertrouwd zijn. De gegevens staan opgeslagen op een beveiligde locatie en worden niet met derden gedeeld, tenzij noodzakelijk voor het uitoefenen van onze werkzaamheden. Denk hier bijvoorbeeld aan het verzenden van adressen naar de drukker voor het versturen van het kerkblad.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met:

het Kerkelijk Bureau

Molenweg 241

Tel: 038-421 75 96

administratie@pknzwolle.nl