Over ons

Over ons

De Protestantse Gemeente Zwolle is een samenwerkingsverband van zes wijkgemeenten: Adventskerk, Jeruzalemkerk, Oosterkerk, Open Kring, Sionskerk en de Stinskerk.

De visie van de PGZ:

De kerk is een gemeenschap van mensen. Wij komen samen rond een kern die ons bestaan overstijgt, een geheimenis dat onweerstaanbaar aantrekt en ons tegelijkertijd ontglipt, de bron van ons geloof: God. In onze geloofsgemeenschap vinden we onze bezieling in verhalen over God – in het bijzonder de verhalen over Jezus’ leven, dood en opstanding. We vinden die verhalen in de Bijbel. Wanneer we een verhaal lezen, zoeken wij hoe wij dat kunnen verbinden met onze eigen levens.

Met vallen en opstaan proberen wij in navolging van Jezus te leven. Omdat de kern van Jezus’ boodschap (die is geworteld in de traditie van het Oude Testament) bestaat in de verkondiging van het koninkrijk van God en omdat Hij dit in zijn leven heeft belichaamd, is dat koninkrijk het richtpunt voor die navolging. Het koninkrijk van God heeft betrekking op ons leven hier en nu. Hoewel wij mensen er nooit in zullen slagen het koninkrijk van God te realiseren – het koninkrijk komt op ons toe: een geschenk van God – proberen wij als gemeente van Christus wel tekenen van het koninkrijk zichtbaar te maken. Concreet betekent dat: omzien naar elkaar en omzien naar de wereld.

Een bloeiende geloofsgemeenschap vraagt om levend houden van ons geloof. Dat kan op veel verschillende manieren. We komen samen om de verhalen door te vertellen, om te zingen en te bidden. We laten ons bemoedigen door twee tekenen: de doop, het grote JA van God boven ieders leven, en de maaltijd van de Heer die ons herinnert aan Jezus en het koninkrijk van God. We kunnen ons geloof ook levend houden door in de navolging van Jezus dingen te doen of door te leren.

Onze levens zijn heel verschillend. Allemaal zoeken we onze eigen weg. Allemaal hebben we onze eigen gaven en talenten. De geloofsgemeenschap is daarom een veelkleurig geheel. Het komt erop aan dit aspect alle ruimte te geven, zonder de eenheid die aan alles ten grondslag ligt op het spel te zetten.”

Samen in Clusters

Onze wijkgemeenten werken intensief samen in drie clusters. Hier leest u meer over deze clusters. 

Klik door naar de website van een wijkgemeente.

Overige Protestantse gemeenten in Zwolle:
Protestantse Gemeente “De Hoofdhof” te Berkum en Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle.