Adventskerk

De Adventskerk-gemeente in Zwolle-Zuid is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle en maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De Adventskerk is ondergebracht in wijkcentrum SIO.

De Adventskerkgemeente bestaat uit ruim 2800 leden (ruim 1700 adressen) en telt 2 predikanten en een (part-time) kerkelijk werker. De Adventskerk is in september 1982 in gebruik genomen. Vanaf 1985 hielden Hervormden en Gereformeerden samen hun diensten.  Het ‘Samen-op-weg’ proces werd op 1 oktober 1987 afgerond. Sinds 1 mei 2005 is de wijkgemeente gefuseerd tot protestantse wijkgemeente. De Adventskerk vormt een cluster samen de Oosterkerk.

Kerkdiensten van de Adventsgemeente

Ochtend: 09:30 uur
Open Deur diensten: 19:00 uur (1x per maand, niet in de zomer)
Taizé vieringen: worden 1x per maand om 16:30 uur gehouden
in de GROTE of SINT MICHAËLSKERK
zie www.grotekerkzwolle.nl

Kerkdiensten op andere locaties in de wijk

Kievitsbloem: 16:00 uur, 3e vrijdag van de maand
IJsselbolder: 10:30 uur, laatste zondag van de maand

Naast de kerkdiensten heeft de Adventskerk een grote diversiteit aan activiteiten voor jong en oud.

Aanmelden

Bent u nieuw in Zwolle of komt u van een andere kerk in Zwolle, en wilt u zich aansluiten bij de Adventskerk, dan kunt u zich melden bij het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle, Molenweg 241, 8012WG Zwolle, telefoon 038-4217596. Of via de mail: administratie@pknzwolle.nl
Het kan enige tijd kan duren voordat uw aanmelding bij de contactpersoon van de Adventskerk in uw wijk bekend is. Voor snel contact met medewerkers in uw wijk kijkt u in de rubriek Namen en adressen .

ds. N.A. Eygenraam (Nelleke)
predikant

tel (038) 452 52 23
dominel@hetnet.nl

ds. J.T. Tissink (Hans)
predikant

tel (038) 337 44 06
jttissink@hetnet.nl

mw. ds. I.P. Epema
dominee

tel (038) 454 23 66
dsIemkeEpema@oosterkerk.nl

Dirk Jan Steenbergen
kerkelijk werker

tel (038) 466 24 33
steenbergen8596@kpnmail.nl

Jenny Mooij
kerkelijk werker

tel 06 21 38 41 26
jenny.mooij@oosterkerk.nl

Mark Schippers
kerkelijk werker

tel 06 20 45 07 96
markschippers@outlook.com

Ga naar de website

Adresgegevens:

Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle 
Tel: 038 - 465 13 60

scriba@adventskerk.nl