kerken

Jeruzalemkerk

De Jeruzalemkerkgemeente is een PKN-gemeente gebaseerd op hervormd gereformeerde grondslag. We komen samen in de Jeruzalemkerk in de wijk Assendorp. Op zondagen maar ook door de week zijn er diverse activiteiten in en rond de kerk. Iedere zondag en op Christelijke feestdagen worden er dienĀ­sten gehouden in de Jeruzalemkerk. De morgendiensten beginnen van om 09.30…

Open Kring

De Open Kring (Protestantse Kerk Nederland) is de jongste wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) en is gevestigd in de nieuwste wijk van Zwolle: Stadshagen. De Open Kring, zo presenteren wij ons graag. Een kring, gevormd door mensen die iets met hun geloof willen doen. De een wat meer dan de ander, of op…

Adventskerk

De Adventskerk-gemeente in Zwolle-Zuid is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle en maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De Adventskerk is ondergebracht in wijkcentrum SIO. De Adventskerkgemeente bestaat uit ruim 2800 leden (ruim 1700 adressen) en telt 2 predikanten en een (part-time) kerkelijk werker.Ā De Adventskerk is in september 1982 in gebruik…

Stinskerk

De Protestantse wijkgemeente rond de Stinskerk te Zwolle ziet het als haar taak om God te dienen vanuit de genade en liefde die opklinkt uit het Woord van God, de Bijbel. De gekruisigde Ć©n opgestane Heer heeft voor iedere gelovige het leven mogelijk gemaakt in diepe verbondenheid met God de Vader. Door de Heilige Geest…

Oosterkerk

Aan de Turfmarkt in Zwolle komen elke zondag mensen samen rondom het Woord. Samen vormen zij de Oosterkerkgemeente: mensen die sociaal en maatschappelijk betrokken, ruimzinnig en oecumenisch willen zijn. De Oosterkerkgemeente wil een gemeenschap vormen van mensen die, aangeraakt en gedragen door de Heilige Geest, en met de Schrift als bron en richtsnoer,Ā met elkaar op…

Sionskerk

Als gemeente willen we open staan voor mensen. Verschillende mensen. Mensen met ieder hun eigen levensverhaal, huidskleur en verleden. Die grote verscheidenheid word gesymboliseerd door een veelkleurig pad. Zo krijgt de Sionskerk kleur, vanuit de liefde van God. De Sionskerk gemeente wil volwassenen en jongerenĀ van binnen en buiten onze kerkelijke gemeenteĀ uitnodigen om samen te komen…