Actie Kerkbalans

Met de campagne ‘Actie Kerkbalans’ vragen kerken in Nederland haar leden om een bijdrage. Deze grootste fondsenwervende actie van ons land vindt ieder jaar plaats, in januari. Meer dan 2.000 kerken doen mee. Ook de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zwolle. 

Kerk-zijn kost geld. We hebben mensen in dienst die een salaris verdienen voor het waardevolle werk dat zij doen. Het kerkgebouw moet worden onderhouden en in de winter staat de verwarming aan. De activiteiten die we organiseren kosten geld – al proberen we natuurlijk met zo weinig mogelijk middelen mooie dingen te doen! Een kerk krijgt geen subsidie, maar is afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Vergelijk het met een lidmaatschap van de sportvereniging of abonnement op de krant. Daarom krijgt elk lid van 21 jaar of ouder het verzoek om zijn of haar financiële steentje bij te dragen. Actie Kerkbalans is voor de Protestantse Gemeente Zwolle een heel belangrijke inkomstenbron, naast collectes en andere vrijwillige bijdragen. 

Handige informatie voor het geven aan Actie Kerkbalans

In de actieperiode – 13 t/m 27 januari – ontvangt u via brief of e-mail het verzoek om te geven aan Actie Kerkbalans. Ontvangt u een e-mail? Dan vindt u hierin de link naar uw digitale toezeggingsformulier. Ontvangt u een brief? Dan kunt u het papieren toezeggingsformulier naar ons terugsturen . Heeft u geen brief of e-mail ontvangen of heeft u vragen? Neem dan contact op met het kerkelijk bureau via administratie@pknzwolle.nl of 038 – 4217596.

Digitaal meedoen

Wilt u voortaan een e-mail ontvangen in plaats van een brief? Stuur een mail aan administratie@pknzwolle.nl en zet hierin ‘Actie Kerkbalans digitaal’. Dan krijgt u in de actieweek van ons een e-mail, in plaats van de bekende brief. Steeds meer leden doen dit en dat is heel fijn. De kosten gaan aanzienlijk omlaag, want: minder brieven printen, bezorgen en gegevens invoeren. Alvast hartelijk dank!

Hoeveel geven aan de kerk?

Wij vragen u als gemeenteleden om naar vermogen bij te dragen. Meer over richtbedragen en geven naar draagkracht leest u hier.

Kostenbesparing door incasso

De Protestantse Gemeente Zwolle bespaart veel op de kosten van betalingsverkeer wanneer u ons machtigt om uw bijdrage via automatische incasso te innen. En dit betekent meer gelden voor onze kerken!

NB: u geeft akkoord voor incasso voor het huidige jaar.
Elk jaar ontvangt u een nieuwe brief met de vraag hoeveel en hoe u wilt betalen.

Wilt u uw bijdrage overmaken via automatische incasso? 
Ons bankrekeningnummer is NL54 RABO 0373 7341 66 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zwolle.
Het Incassant-ID van de Protestantse Gemeente Zwolle is: NL58ZZZ302584829050.
De Protestantse Gemeente Zwolle incasseert – met uitzondering van de maand januari- elke 25e van de maand. Als de 25e op een zon- of feestdag valt, wordt op de eerstvolgende werkdag geïncasseerd. U kunt altijd een betaling laten terugstorten wanneer u het niet eens bent met de afschrijving.

Neem voor informatie over incasso contact op met het Kerkelijk Bureau.

Een periodieke gift is extra voordelig

Als u van plan bent om verschillende jaren achtereen bij te dragen aan de Aktie Kerkbalans – dus een vaste bijdrage te geven aan de kerk – dan kunnen de belastingregels nog meer in uw voordeel werken. En in dat van de kerk, want u kunt ook (een deel van) het fiscale voordeel aan de kerk doen toekomen door een hogere bijdrage toe te zeggen. U vindt hier meer informatie.

Opbrengst Kerkbalans 2023

De betrokkenheid bij Actie Kerkbalans in onze kerken is hartverwarmend. Wij zijn dankbaar voor alle giften én voor al die vrijwilligers die zich voor de actie inzetten. 3.709 leden van onze wijkkerken deden een toezegging voor 2023. Het totaalbedrag van alle toezeggingen is € 1.106.662,00 (stand 07-12-2023). Daarnaast ontving de Protestantse Gemeente Zwolle € 65671,00 aan extra giften.

Fantastisch dat we met elkaar zorgen dat onze kerken van de Protestantse Gemeente Zwolle een plek blijven van ontmoeting en inspiratie. Dank u wel!

College van Kerkrentmeesters en Commissie Geldwerving
van de Protestantse Gemeente Zwolle