Open Kring

De Open Kring (Protestantse Kerk Nederland) is de jongste wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) en is gevestigd in de nieuwste wijk van Zwolle: Stadshagen.

De Open Kring, zo presenteren wij ons graag. Een kring, gevormd door mensen die iets met hun geloof willen doen. De een wat meer dan de ander, of op een andere manier. De een bezoekt wekelijks onze dienst, de ander zelden of nooit. Maar iedereen kan op z’n eigen manier betrokken zijn bij de Open Kring. Onze naam ‘Open Kring’ is een prachtige metafoor om onze gemeente te karakteriseren. In onze missie leest u hoe wij in Stadshagen kerk-zijn.

Ons kerkgebouw heeft een rustgevende, open kerkzaal met sfeervolle modern vormgegeven glas-in-lood ramen. De ronde vorm van de kerkzaal symboliseert op een krachtige wijze, bijna letterlijk, een open kring.

Voel u welkom eens een dienst bij te wonen. Dat kan iedere zondagmorgen om 9.30 uur.

De Open Kring vormt een cluster samen met de Stinskerk.

Ds. C. Baljeu
dominee

tel 0529-467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Vacature
kerkelijk werker
kerkelijkwerker@openkring.nl

Ga naar de website

Adresgegevens:

Hofstedestraat 1, 8043 WC Zwolle
Tel: 038 - 420 45 58 

scriba@openkring.nl