Periodieke gift

Een periodieke gift is extra voordelig

Als u van plan bent om verschillende jaren achtereen bij te dragen aan de Actie Kerkbalans – dus een vaste bijdrage te geven aan de kerk – dan kunnen de belastingregels nog meer in uw voordeel werken. En in dat van de kerk, want u kunt ook (een deel van) het fiscale voordeel aan de kerk doen toekomen door een hogere bijdrage toe te zeggen.

Termijnen

Als u namelijk ten minste vijf jaar achtereen, behoudens de onzekere gebeurtenis van een overlijden,  een kerkelijke bijdrage geeft en deze als schenkingen laat vastleggen in een overeenkomst, dan zijn de schenkingen volledig aftrekbaar. Er geldt dan geen drempel van 1% van uw inkomen en geen maximum van 10% van uw verzamelinkomen. De fiscus spreekt in het geval van periodieke schenkingen van ‘giften in de vorm van termijnen van lijfrenten’.
Met de ‘Overeenkomst periodieke gift’ verplicht u zich elk jaar hetzelfde bedrag aan de Protestantse Gemeente Zwolle te betalen. De eventuele termijnen en betaalmaanden geeft u aan op het formulier voor de periodieke gift.

Geen notaris meer nodig

Sinds januari 2014 is er geen tussenkomst van een notaris meer nodig voor een periodieke schenking. Dit maakt het aangaan van een overeenkomst voor een periodieke gift eenvoudig.
Voor het vastleggen van een periodieke gift volstaat een formulier dat u hier kunt downloaden (hier is ook een stukje toelichting toegevoegd). Wilt u Kerkbalans betalen via automatische incasso, vul dan op het machtigingsformulier in hoe u de verdeling wilt. Het machtigingsformulier vindt u hier. Tevens is er informatie te vinden op de site van de PKN. De PKN-folder over periodieke schenkingen vindt u hier. Als u een formulier aanvraagt via het kerkelijk bureau, dan zijn uw gegevens en de gegevens van de PGZ al ingevuld. Met de schenkcalculator kunt u uitrekenen wat voorgaande voor u betekent. De schenkcalculator vindt u hier.

Hoe werkt het ?

  1. U vult uw gegevens in op beide exemplaren van het formulier de ‘Overeenkomst periodieke gift’.
  2. U (en uw partner) ondertekent (/en) beide exemplaren.
    • Wilt u kerkbalans via automatische incasso betalen (graag!), vul dan ook het machtigingsformulier in voor een juiste verdeling en stuur deze mee. Een machtigingsformulier vindt u hier.
  3. U stuurt beide exemplaren aan het Kerkelijk Bureau / Molenweg 241 / 8012 WG Zwolle
  4. De Protestantse Gemeente Zwolle vult vervolgens haar deel van de gegevens in op het formulier en ondertekent beide exemplaren.
  5. U ontvangt het Exemplaar voor Schenker terug.
  6. Het is van belang dat u uw exemplaar goed bewaart, omdat de Belastingdienst u kan vragen deze te overleggen.
  7. U betaalt de periodieke gift conform de overeenkomst.

NB: U ontvangt geen toezeggingsformulier meer voor uw kerkelijke bijdrage.

NBB: U dient zelf in de gaten te houden dat u het afgesproken bedrag ook daadwerkelijk betaalt.

NBBB: U kunt het totaalbedrag op de periodieke overeenkomst verhogen met de andere bedragen die u aan de kerk betaalt. Denk hierbij aan collectemunten, wijkkas, solidariteitskas, etc. Deze bedragen kunnen niet automatisch geïncasseerd worden. Graag aangeven wat het bedrag voor de verschillende posten is. 

Een lijst met veel gestelde vragen vindt u hier.