Zomervespers Grote Kerk: ‘Je leven als reis’

Nieuws

Op de zondagen in juli en augustus organiseert de werkgroep Michaëlsvieringen zomervespers in de Grote Kerk in Zwolle. De zomervespers beginnen om 19.00 uur. Elke zondag gaat een andere voorganger in de viering voor.

De Michaëlsvieringen hebben als kenmerk dat liederen, gezongen liturgische teksten en kerkmuziek een wezenlijke rol spelen. Dat willen we nog eens extra accentueren door in de oecumenische zomervespers nu eens niet een bepaald Bijbelgedeelte centraal te stellen, maar liederen.
Wie in het Liedboek (2013) bladert, vindt achterin een register met allerlei rubrieken, waaronder de rubriek ‘Levensreis’ en die kent weer een onderverdeling zoals: pelgrimage, roeping en navolging. ‘Je leven als reis’ is het centrale thema van de zomervespers. In elke viering worden telkens twee liederen toegelicht, liederen die natuurlijk ook worden gezongen.

Levensreis symboliseert een beeld voor je leven. Je kunt je levensloop verstaan als een tocht door de tijd van jou als enkeling en van ‘de kerk’ als collectief. Nog breder geformuleerd: als tocht van de mensheid. De in april overleden Paul van Vliet had het in een van zijn liederen (‘Ik ben zo vaak opnieuw begonnen’) over de levensreis als een optocht door de tijd, een optocht die je in geloofstaal kunt typeren als een gezamenlijke pelgrimage. Zo beschouwd gaat het dus ook om het innerlijk ruimte geven aan God om Hem en de naaste in liefde te ontmoeten. Een ‘wandelen met God’.

In de Bijbel lezen we heel vaak dat mensen onderweg zijn. Abraham, Jacob, Mozes, Jezus, Paulus, … En is het niet zo dat sinds Pinksteren het Woord door de wereld pelgrimeert? Ons leven als reis. Onderweg kun je van alles tegenkomen, kan er van alles met je gebeuren. We beleven schitterende momenten en uiterst pijnlijke. Onze Michaëlsvieringen kennen ook zelf de structuur van een pelgrimage, gericht op een plek met zang, gebed, lezing en woord waarin de Eeuwige ontmoet kan worden. Onze kerkruimte functioneert dan even als een schuilplaats op onze reis door de tijd die soms door een wildernis gaat (zie Liedboek 1973, lied 476).

Elke zondag in de maanden juli en augustus bent u weer welkom in onze schuilplaats.

Werkgroep Michaëlsvieringen

Meer nieuws

Nieuws

Studenten en gevangenen samen aan het werk

Martin Jans is studentenpastor in Zwolle. Hij vertelt over Uitzicht: het project waarbij studenten en gevangenen samenwerken aan een kunstwerk op de gevangenismuur.  Een beetje onwennig stonden we in de sporthal van de gevangenis. De vloer was met zwarte matten afgedekt en er stonden tafels en stoelen voor ons klaar. We hadden papier mee, pastelkrijt, potloden en…

Nieuws

Drie predikanten over ’tegenwind’

Hoe leer je ongelukkig zijn? Hoe ga je om met kritiek? En wat doe je als je wordt geconfronteerd met verdriet en ziekte? Drie van onze predikanten – Gerlof van Rheenen, Nelleke Eygenraam en Hans Tissink – over ‘Tegenwind’. Het is het thema van het nieuwste nummer van ons magazine Gaandeweg.  Gerlof van Rheenen: Hoe…

Nieuws

Het werk van een Zwolse jongerenwerker

Als alles voor de wind gaat, heb je niet half door hoe rijk je gezegend bent. Toch zijn er veel jongeren die thuis dagelijks de wind van voren krijgen of die met vrienden omgaan die een duister of gevaarlijk pad zijn ingeslagen. Onder meer voor hen zijn de jongerenwerkers van Youth for Christ Zwolle elke…