Wek uw kracht en kom ons bevrijden

Nieuws

Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is (Lucas 24:21)

Het is de eerste dag van de week, na een bewogen weekend lopen twee leerlingen van Jezus somber en teleurgesteld naar huis. Rouwend om het verlies van hun meester en om vervlogen dromen. Ze hadden zo gehoopt dat Jezus de wereld zou veranderen. Dat Hij hen zou bevrijden van de Romeinse overheersers en een koninkrijk van recht en gerechtigheid zou vestigen op aarde, dat er eindelijk vrede zou zijn. Dan komt een vreemdeling bij hen lopen, het is Jezus maar ze herkennen hem niet, ‘hun blik werd vertroebeld’.
De vreemdeling vraagt waarom ze zo verdrietig zijn. Ze vertellen over Jezus, ‘een machtig profeet in woord en daad’, zijn veroordeling en kruisiging, terwijl zij hoopten dat hij Israël zou bevrijden. Dan vertelt de vreemdeling hun wat er allemaal in de wet en de profeten over Jezus geschreven staat. Wat een preek zal dat geweest zijn! Eenmaal thuis eten zij samen en wanneer Jezus het brood breekt, gaan hun ogen open en beseffen zij dat het Jezus zélf is. Jezus in hun midden!
Vlak daarna vertrekt Jezus. Gesterkt met nieuwe kracht lopen ze direct terug naar de leerlingen in Jeruzalem. Jezus heeft hen bevrijd van hun somberheid en wanhoop en vol vertrouwen vertellen ze het goede nieuws dat ‘De Heer werkelijk uit de dood is opgestaan’. Jezus leeft! Dit nieuws geeft nieuwe hoop!
Jezus’ dood en opstanding bevrijdt ons van zonden en het eeuwig oordeel, zoals Paulus schrijft in Romeinen 10:9: “Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered”. Dit houvast werkt bevrijdend en wekt kracht om te leven.

In de gevangenis, waar ik werk, zijn veel mensen op zoek naar houvast, naar vergeving, naar genade. Eenzaam in een cel, overgeleverd aan eigen gedachten, wroeging, en schuld, afgesneden van contact met dierbaren ervaren mensen een vicieuze cirkel waaruit zij zichzelf niet op eigen kracht kunnen bevrijden. Maar God is ook in de gevangenis aanwezig en waar God is, is hoop. God schrijft mensen niet af, bij God is altijd een nieuw begin mogelijk. In de gevangenis ontdekken mensen de God die liefdevol en genadig is, de God die door zijn Zoon Jezus toekomstperspectief biedt.
Geloof in een genadige God wordt in de gevangenis soms herontdekt. Dit werkt bevrijdend en daardoor kunnen sommigen zelfs zeggen ‘ik ben vrij, ook al zit ik gevangen’. Binnenkort vieren wij het feest van de Opstanding van Jezus Christus, het feest van nieuw leven! Laten we bidden om de kracht van Zijn Geest die ons allen wil bevrijden van datgene dat ons vasthoudt en ‘gevangenzet’. Net zoals Jezus de Emmaüsgangers nieuwe kracht gaf, zo geeft Hij ons kracht om midden in deze wereld te staan, gelovend dat wij met ons leven een verschil kunnen maken.

Dit artikel verscheen in ons magazine Gaandeweg.
Tekst en beeld: Maaike Broeksema, Diaconaal pastor Penitentiaire Inrichting Zwolle

Meer nieuws

Nieuws

Studenten en gevangenen samen aan het werk

Martin Jans is studentenpastor in Zwolle. Hij vertelt over Uitzicht: het project waarbij studenten en gevangenen samenwerken aan een kunstwerk op de gevangenismuur.  Een beetje onwennig stonden we in de sporthal van de gevangenis. De vloer was met zwarte matten afgedekt en er stonden tafels en stoelen voor ons klaar. We hadden papier mee, pastelkrijt, potloden en…

Nieuws

Drie predikanten over ’tegenwind’

Hoe leer je ongelukkig zijn? Hoe ga je om met kritiek? En wat doe je als je wordt geconfronteerd met verdriet en ziekte? Drie van onze predikanten – Gerlof van Rheenen, Nelleke Eygenraam en Hans Tissink – over ‘Tegenwind’. Het is het thema van het nieuwste nummer van ons magazine Gaandeweg.  Gerlof van Rheenen: Hoe…

Nieuws

Het werk van een Zwolse jongerenwerker

Als alles voor de wind gaat, heb je niet half door hoe rijk je gezegend bent. Toch zijn er veel jongeren die thuis dagelijks de wind van voren krijgen of die met vrienden omgaan die een duister of gevaarlijk pad zijn ingeslagen. Onder meer voor hen zijn de jongerenwerkers van Youth for Christ Zwolle elke…