Terugblik gemeenteavond 15 februari

Nieuws

Tijdens de gemeenteavond op woensdag 15 februari in de Jeruzalemkerk stond de financiële situatie van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) centraal. Een situatie die vraagt om er samen de schouders onder te zetten. Want hoe blijft de kerk voor jonge mensen een fijne plek? Hoe voorkomen we samen dat ledenaantallen dalen? Oftewel: hoe zijn we kerk in de toekomst?

Om voldoende geld beschikbaar te houden voor pastoraat en vieringen in onze zes wijkgemeenten, startte in 2018 het project Heilige Huisjes. Jan van der Veen (voorzitter College van Kerkrentmeesters) licht de goed gevulde kerkzaal tijdens de gemeenteavond toe hoe dankzij kostenbesparingen en het vormen van clusters van samenwerkende wijkgemeenten het doel van Heilige Huisjes is behaald.

Rode cijfers
Helaas is de verwachting dat elke wijkgemeente binnen een aantal jaar toch in de rode cijfers duikt. Harry van Lohuizen (penningmeester College van Kerkrentmeesters) neemt ons mee in de meerjarenprognose die de Algemene Kerkenraad onlangs uitvoerde. Kosten stijgen, ook in de kerk. Denk aan energiekosten en hogere uitgaven door inflatie. Tegelijkertijd dalen de inkomsten, omdat betrokkenheid bij onze kerken – en daarmee de ledenaantallen – afneemt. Zo daalt de opbrengst van Actie Kerkbalans elk jaar. Weliswaar stijgt het gemiddelde giftbedrag, maar steeds mínder mensen geven. De opbrengst van de Solidariteitskas halveerde zelfs en deze moest bijna in het geheel worden afgedragen aan de landelijke Protestantse Kerk. Naast minder ledenbetrokkenheid bleek de actie voor Solidariteitskas slecht getimed. Hier letten we komend jaar beter op.

Toekomst
Op korte termijn vangen de reserves van de PGZ de financiële tekorten op. Voor de langere termijn heeft de Algemene Kerkenraad alle wijkkerkenraden gevraagd een plan van aanpak maken. Hoe wil jullie kerk, jullie cluster, kerk zijn in de toekomst? Uiteraard staat de Algemene Kerkenraad wijkkerkenraden bij met hulp en advies. De plannen zijn 31 december 2023 gereed.

Heeft u vragen over wat er tijdens de gemeenteavond is besproken? Neem dan contact op met uw wijkkerkenraad.

Eduard Metselaar, voorzitter
Margreet de Roo, scriba
Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Zwolle

Meer nieuws

Nieuws

Studenten en gevangenen samen aan het werk

Martin Jans is studentenpastor in Zwolle. Hij vertelt over Uitzicht: het project waarbij studenten en gevangenen samenwerken aan een kunstwerk op de gevangenismuur.  Een beetje onwennig stonden we in de sporthal van de gevangenis. De vloer was met zwarte matten afgedekt en er stonden tafels en stoelen voor ons klaar. We hadden papier mee, pastelkrijt, potloden en…

Nieuws

Drie predikanten over ’tegenwind’

Hoe leer je ongelukkig zijn? Hoe ga je om met kritiek? En wat doe je als je wordt geconfronteerd met verdriet en ziekte? Drie van onze predikanten – Gerlof van Rheenen, Nelleke Eygenraam en Hans Tissink – over ‘Tegenwind’. Het is het thema van het nieuwste nummer van ons magazine Gaandeweg.  Gerlof van Rheenen: Hoe…

Nieuws

Het werk van een Zwolse jongerenwerker

Als alles voor de wind gaat, heb je niet half door hoe rijk je gezegend bent. Toch zijn er veel jongeren die thuis dagelijks de wind van voren krijgen of die met vrienden omgaan die een duister of gevaarlijk pad zijn ingeslagen. Onder meer voor hen zijn de jongerenwerkers van Youth for Christ Zwolle elke…