Stimuleringsfonds

Nieuws

Stimuleringsfonds Kerk laat je zien

Onderwerp: Het Stimuleringsfonds is op zoek naar een voorzitter en een secretaris!

Als Protestantse Gemeente Zwolle willen we het leven vanuit de Bijbelse boodschap met elkaar beleven en delen. Het is goed en mooi als het weer gaat ‘tintelen’ door dit op een vernieuwende wijze te doen. En misschien mogen we zo ook weer nieuwe mensen begroeten.

Om ideeën te ondersteunen heeft de Algemene Kerkenraad geld gereserveerd in de vorm van het Stimuleringsfonds ‘Kerk laat je zien’.
Het fonds wil een financiële ondersteuning geven aan die kleine of grotere projecten die een nieuwe impuls geven aan betrokkenheid vanuit het geloof van kerkleden bij elkaar én bij de stad. Kenmerkend aan de projecten is dat ze uitgaan van frisse ideeën, nieuwe wegen durven inslaan en dat ze, ook als de financiële ondersteuning op termijn wegvalt, door kunnen gaan.

De AK wordt geholpen door een kleine werkgroep die iedereen wil aanzetten tot het bedenken van die aansprekende ideeën en deze zo helpt aan te scherpen dat ze met een positief advies ter honorering aan de AK kunnen worden voorgelegd. De werkgroep is ook verantwoordelijk voor monitoring van de gehonoreerde projecten en toetsing van de meerwaarde die projecten hebben opgeleverd.

De werkgroep bestaat uit circa zes gemeenteleden, waarbij we een mix van vrouw/man, jong/oud, ‘kernlid’/‘randlid’ nastreven met verschillende  competenties zoals communicatie/marketing, theologie, financiën, beleidsmaker en veranderingen.

De enthousiaste werkgroep, die nu twee jaar bestaat, is op zoek naar twee nieuwe leden: een voorzitter en een secretaris. Als werkgroep vergaderen we kort maar krachtig, zijn we actiegericht en kritisch en willen we creatief meedenken met initiatiefnemers.
Gezien de huidige samenstelling van de werkgroep wordt vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk gevraagd te reageren.

Kom jij de werkgroep versterken? Wij kijken uit naar je aanmelding!

De werkgroep Stimuleringsfonds ‘Kerk laat je zien’

e-mail: pgzstimuleringsfonds@gmail.com
Aanmeldingen ontvangen we graag uiterlijk 7 december 2019

Meer nieuws

Nieuws

Many Nations, One People! Interculturele samenkomst 7 juli

In de regio Zwolle leven meer dan 115 nationaliteiten op een ontspannen manier met elkaar samen. Maar ook wel grotendeels langs elkaar heen. Juist in de kerk ontmoeten we elkaar als broers en zussen, uit elke stam en natie. Wij willen elkaar graag ontmoeten tijdens een interculturele samenkomst op zondagavond 7 juli, Sionskerk Glanerbeek 10…

Nieuws

Kloosterbioscoop 20 juni: ‘Hajo, een Joodse vluchteling’

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. De kloosterbioscoop sluit daarbij aan door te documentaire Hajo, een joodse vluchteling te vertonen. Documentairemaker Jacqueline de Bruijn zal zelf aanwezig zijn en deelnemen aan het nagesprek. De kloosterbioscoop is onderdeel van het programma-aanbod van de Dominicanenkerk in Zwolle en wordt tevens aangeboden in het kader van het programma Bezinning &…

Magazine

Het verhaal achter Windmolenpark Hattemerbroek

Geloof + Hoop + Liefde = Vrede Dicht bij het verkeersknooppunt Hattemerbroek aan de N50 richting Kampen staan vier windmolens. Bovenin de molen staan de woorden: Faith, Hope, Love en Peace. Wat is de betekenis en achtergrond hiervan? Jan Dunnink ging in gesprek met Jan van Werven, initiatiefnemer van het Windmolenpark Hattemerbroek. Het begon allemaal…