Stimuleringsfonds

Nieuws

Stimuleringsfonds Kerk laat je zien

Onderwerp: Het Stimuleringsfonds is op zoek naar een voorzitter en een secretaris!

Als Protestantse Gemeente Zwolle willen we het leven vanuit de Bijbelse boodschap met elkaar beleven en delen. Het is goed en mooi als het weer gaat ‘tintelen’ door dit op een vernieuwende wijze te doen. En misschien mogen we zo ook weer nieuwe mensen begroeten.

Om ideeën te ondersteunen heeft de Algemene Kerkenraad geld gereserveerd in de vorm van het Stimuleringsfonds ‘Kerk laat je zien’.
Het fonds wil een financiële ondersteuning geven aan die kleine of grotere projecten die een nieuwe impuls geven aan betrokkenheid vanuit het geloof van kerkleden bij elkaar én bij de stad. Kenmerkend aan de projecten is dat ze uitgaan van frisse ideeën, nieuwe wegen durven inslaan en dat ze, ook als de financiële ondersteuning op termijn wegvalt, door kunnen gaan.

De AK wordt geholpen door een kleine werkgroep die iedereen wil aanzetten tot het bedenken van die aansprekende ideeën en deze zo helpt aan te scherpen dat ze met een positief advies ter honorering aan de AK kunnen worden voorgelegd. De werkgroep is ook verantwoordelijk voor monitoring van de gehonoreerde projecten en toetsing van de meerwaarde die projecten hebben opgeleverd.

De werkgroep bestaat uit circa zes gemeenteleden, waarbij we een mix van vrouw/man, jong/oud, ‘kernlid’/‘randlid’ nastreven met verschillende  competenties zoals communicatie/marketing, theologie, financiën, beleidsmaker en veranderingen.

De enthousiaste werkgroep, die nu twee jaar bestaat, is op zoek naar twee nieuwe leden: een voorzitter en een secretaris. Als werkgroep vergaderen we kort maar krachtig, zijn we actiegericht en kritisch en willen we creatief meedenken met initiatiefnemers.
Gezien de huidige samenstelling van de werkgroep wordt vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk gevraagd te reageren.

Kom jij de werkgroep versterken? Wij kijken uit naar je aanmelding!

De werkgroep Stimuleringsfonds ‘Kerk laat je zien’

e-mail: pgzstimuleringsfonds@gmail.com
Aanmeldingen ontvangen we graag uiterlijk 7 december 2019

Meer nieuws

Nieuws

Studenten en gevangenen samen aan het werk

Martin Jans is studentenpastor in Zwolle. Hij vertelt over Uitzicht: het project waarbij studenten en gevangenen samenwerken aan een kunstwerk op de gevangenismuur.  Een beetje onwennig stonden we in de sporthal van de gevangenis. De vloer was met zwarte matten afgedekt en er stonden tafels en stoelen voor ons klaar. We hadden papier mee, pastelkrijt, potloden en…

Nieuws

Drie predikanten over ’tegenwind’

Hoe leer je ongelukkig zijn? Hoe ga je om met kritiek? En wat doe je als je wordt geconfronteerd met verdriet en ziekte? Drie van onze predikanten – Gerlof van Rheenen, Nelleke Eygenraam en Hans Tissink – over ‘Tegenwind’. Het is het thema van het nieuwste nummer van ons magazine Gaandeweg.  Gerlof van Rheenen: Hoe…

Nieuws

Het werk van een Zwolse jongerenwerker

Als alles voor de wind gaat, heb je niet half door hoe rijk je gezegend bent. Toch zijn er veel jongeren die thuis dagelijks de wind van voren krijgen of die met vrienden omgaan die een duister of gevaarlijk pad zijn ingeslagen. Onder meer voor hen zijn de jongerenwerkers van Youth for Christ Zwolle elke…