Samen eten in de Sionskerk

Nieuws

In veel kerkelijke gemeentes wordt regelmatig samen gegeten. In het kader van het thema van ons magazine Gaandeweg – de eenvoud van het breken – vroeg de redactie aan verschillende mensen uit de Sionskerk om hierover iets te schrijven.

Ds. Hélène Evers vertelt: “Samen eten is gezellig, het verbindt mensen en al etende deel je makkelijk iets van je leven en van jezelf. In de Bijbel valt op dat mensen vaak samen eten. Bij Abraham zien we dat de drie engelen eten met Abraham en dat zo de HERE God zelf te gast was en at. Jezus is vaak te gast bij een maaltijd, eet vaak mee en dat wordt Hem zelfs verweten door de Farizeeërs: Hij eet met zondaren. Maar Jezus wil dit juist graag, omdat Hij is gekomen om mensen te redden.
Een van onze sacramenten is zelfs een maaltijd: het Heilig Avondmaal. De gemeente is een soort gezin, het huisgezin van de Heer. Saamhorigheid, gemeenschap en ons leven delen hoort hierbij. Tijd samen doorbrengen. Niet alleen kijken wat er in een gemeente voor jou te halen is, maar ook kijken wat jij kunt brengen in de gemeente. Jouw aanwezigheid, jouw persoon, je geloof, je karakter helpt anderen.”

Ontmoetingspunt én rustpunt

In de Sionskerk is er veel gelegenheid tot samen eten. Ds. Hélène Evers: “Op Bid- en Dankdag eet de gemeente samen voorafgaande aan de kerkdienst. Het seizoen beginnen we met een barbecue in het startweekend. Bij kringen en praatgroepen wordt soms met een maaltijd begonnen. Er is op vrijdagavonden een eetgroep voor mensen die thuis alleen eten. Met de foodtruck en gesprekswagen van Knabbelen & Babbelen gaan we de wijk in om samen pannenkoeken te eten. Veel mensen weten ons te vinden voor een hapje en een kopje koffie en zo worden makkelijk gesprekjes aangeknoopt. Wat opvalt is dat die middagen een ontmoetingspunt en tegelijk een rustpunt vormen in de wijk. Gezelligheid, aandacht, een vriendelijk woord. Weldadig te midden van alle eenzaamheid. Hoe eenvoudig kan het zijn. Zo getuige zijn van Jezus, soms ook in woorden.”

Eetgroep voor alleengaanden

Elke laatste vrijdag van de maand is er in de Sionskerk een eetgroep, voor alleengaanden/alleenstaanden, een van de deelnemers schrijft: “Eén keer in de maand, op vrijdagavond, wordt er gekookt voor ons. Enthousiastelingen zijn het die in de pannen roeren. Hoofddoel is het ontmoeten van elkaar en het eens niet alleen aan tafel zitten. Dat het eten lekker is, is een prettige bijkomstigheid. We zijn meestal met zo’n 20 mensen, waarbij gezegd moet worden dat de vrouwen in de meerderheid zijn. We hopen dat deze eetgroep nog lang in stand blijft!”

Gemeentegroeigroep

Corry van der Velde vertelt over de Gemeentegroeigroep die elke maand aan tafel gaat bij haar en haar man thuis: “Deze groep is ongeveer 5 jaar geleden begonnen na de Alphacursus eerder in dat seizoen. Bij de Alphacursus is er een vast concept: we beginnen met een maaltijd, vervolgens een kopje koffie, een inleiding met daarna het gesprek en een afsluitend gebed. Hoe mooi kun je dat ook doen in je eigen huis?!
Elk jaar behandelen we een jaarthema, meestal aan de hand van een boekje van het Evangelisch Werkverband. Dit jaar is dat ‘Aan tafel’, met Bijbelstudies over gesprekken met Jezus. Onze groep telt negen personen in de leeftijd van 38 tot 87 jaar.
We starten om 18.00 uur, houden de indeling van de Alphacursus aan en sluiten de avond om 21.00 uur af. Tijdens de coronaperiode hebben we elkaar soms even moeten missen en we waren heel blij om elkaar weer zien! Ik stuur een paar dagen voor de afspraak een berichtje met daarin de vraag wie mee komt eten en meestal is iedereen van de partij. Zo langzamerhand zijn ze allemaal bekend in mijn keuken en iedereen helpt mee: bedienen, afruimen, kopje koffie … Onlangs kregen we dit appje: ‘Dank voor de gezellige en weer fijne avond, waarbij we elkaar hebben ontmoet, samen heerlijk hebben gegeten en we Gods Woord weer konden beleven.’

“Aan tafel deel je niet alleen het eten, maar ook het leven.”

Het leven delen

Tot slot geeft Corry aan: “Tijdens het eten kun je over alles in gesprek raken. Op een doordeweekse dag is het heerlijk om aan te schuiven aan tafel en tijdens de maaltijd de dag door te nemen. In het weekend spreek je soms af met vrienden, waarbij je de tijd neemt om lekker te tafelen en elkaar van hart tot hart te ontmoeten. Aan tafel deel je niet alleen het eten, maar ook het leven.”

Dit artikel verscheen in ons magazine Gaandeweg
Tekst: Ds. Hélène Evers en Corry van der Velde 
Foto: Corry van der Velde 

Meer nieuws

Nieuws

Studenten en gevangenen samen aan het werk

Martin Jans is studentenpastor in Zwolle. Hij vertelt over Uitzicht: het project waarbij studenten en gevangenen samenwerken aan een kunstwerk op de gevangenismuur.  Een beetje onwennig stonden we in de sporthal van de gevangenis. De vloer was met zwarte matten afgedekt en er stonden tafels en stoelen voor ons klaar. We hadden papier mee, pastelkrijt, potloden en…

Nieuws

Drie predikanten over ’tegenwind’

Hoe leer je ongelukkig zijn? Hoe ga je om met kritiek? En wat doe je als je wordt geconfronteerd met verdriet en ziekte? Drie van onze predikanten – Gerlof van Rheenen, Nelleke Eygenraam en Hans Tissink – over ‘Tegenwind’. Het is het thema van het nieuwste nummer van ons magazine Gaandeweg.  Gerlof van Rheenen: Hoe…

Nieuws

Het werk van een Zwolse jongerenwerker

Als alles voor de wind gaat, heb je niet half door hoe rijk je gezegend bent. Toch zijn er veel jongeren die thuis dagelijks de wind van voren krijgen of die met vrienden omgaan die een duister of gevaarlijk pad zijn ingeslagen. Onder meer voor hen zijn de jongerenwerkers van Youth for Christ Zwolle elke…