Kerkelijk werkers, pioniers en predikanten: inspiratie en collegialiteit

Nieuws

Margo Jonker schrijft in dit artikel over de Werkgemeenschap van de ‘Ring Zwolle’ – deel van de classis Overijssel-Flevoland van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerkelijk werkers, pioniers en predikanten ontmoeten en inspireren elkaar. “Zo divers als de liederen zijn die werden genoemd op de werkgemeenschap van derde Pinksterdag 2023, zo divers zijn de leden.”

Op de dinsdag na Pinksteren, ‘derde Pinksterdag’, kwam de Werkgemeenschap van de Ring Zwolle bij elkaar. Terugkijkend naar het Pinksterfeest deelden de leden het Pinksterlied dat hen aansprak in de dagen daarvoor. Door de 15 aanwezigen werd onder andere genoemd: ‘Geest van hierboven’, ‘Longing for Light’, ‘Veni sancte Spiritus’, ‘De wind wij zien hem niet’, ‘Nu bidden wij de Heilige Geest om een recht geloof het allermeest’.

Werkgemeenschap: collega’s van diverse snit en uit verschillende werkomgevingen die bij elkaar zijn, elkaar willen kennen in hun werk en leven en zich laten inspireren door elkaar.

Ring Zwolle en werkgemeenschap

De Ring Zwolle van de Protestantse Kerk in Nederland omvat de protestantse kerken van Staphorst, Rouveen, Dalfsen, Nieuwleusen, Heino en Zwolle. De werkgemeenschap is verbonden met de Ring. Zowel kerkelijk werkers, pioniers, geestelijk verzorgers met een uitzending vanuit een gemeente, en predikanten uit de Ring Zwolle zijn lid van de werkgemeenschap. Zo’n drie keer per jaar komt de Werkgemeenschap van Zwolle bij elkaar.

Er zijn ongeveer veertig leden lid van deze werkgemeenschap. Classispredikant Klaas van der Kamp is altijd aanwezig – dat wordt zeer gewaardeerd. De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats in de dorpen en in de stad. Zo maakt de werkgemeenschap kennis met de verschillende plaatsen waar gemeenten samenkomen. Dat is altijd sprekend en karakteristiek.

De werkgemeenschap wordt momenteel aangestuurd door ds. Marianne Develing, ds. Marjanne Dijk en ds. Margo Jonker. In het verleden hebben ds. Nelleke Eygenraam, ds. Jan Gerrit Zomer, ds. Hans Jansen en wijlen ds. Lily Burggraaff daarin ook hun taak gehad.

We hebben gesproken over de eindigheid van het leven, over hoe we kerk zijn in coronatijd, over hoe we predikant zijn in een krimpende kerk

De onderwerpen in de werkgemeenschap worden gezocht ten behoeve van het werk van kerkelijk werkers en predikanten. Vaak zijn er leden uit de werkgemeenschap zelf die een onderwerp inleiden. In de afgelopen jaren is er gesproken over ‘Kerk en Israël’. We zijn op bezoek geweest bij de geestelijk verzorgers in het algemeen ziekenhuis Isala, in de GGZ bij Dimence, bij de studentenpastor op Windesheim en in de ouderzorg bij het Zonnehuis. We hebben gesproken over de eindigheid van het leven, over hoe we kerk zijn in coronatijd, over hoe we predikant zijn in een krimpende kerk, over verschillen in liturgische tradities, over de inspiratie die te vinden is bij Bonhoeffer en andere theologen.

Heel af en toe is er een bijzondere bijeenkomst, zoals de afgelopen zomer in de Anningahof in Zwolle. Alle collega’s liepen daar rond met de vragen: In welk beeld
herken je je als predikant? En in welk beeld zie je de interactie tussen jou en je gemeente? Het leverde mooie en verrassende reflecties op.

Collegialiteit

Iedere Werkgemeenschap wordt begonnen met een persoonlijke ronde, over het wel en wee in de verschillende gemeenten en wat leden vanuit hun persoonlijk of professioneel leven willen delen. Iedere Werkgemeenschap wordt geopend met een middaggebed, dat door een van de leden wordt verzorgd. Zo zijn het mooie collegiale bijeenkomsten.

Zo divers als de liederen zijn die werden genoemd op de werkgemeenschap van derde Pinksterdag 2023, zo divers zijn de leden. Ieder met een eigen gemeente of werkplek, een eigen perspectief en doel, met eigen woorden voor God en geloof. En elkaar kennend in het geloof, dat wij allen één zijn in Christus.

Meer nieuws

Nieuws

Studenten en gevangenen samen aan het werk

Martin Jans is studentenpastor in Zwolle. Hij vertelt over Uitzicht: het project waarbij studenten en gevangenen samenwerken aan een kunstwerk op de gevangenismuur.  Een beetje onwennig stonden we in de sporthal van de gevangenis. De vloer was met zwarte matten afgedekt en er stonden tafels en stoelen voor ons klaar. We hadden papier mee, pastelkrijt, potloden en…

Nieuws

Drie predikanten over ’tegenwind’

Hoe leer je ongelukkig zijn? Hoe ga je om met kritiek? En wat doe je als je wordt geconfronteerd met verdriet en ziekte? Drie van onze predikanten – Gerlof van Rheenen, Nelleke Eygenraam en Hans Tissink – over ‘Tegenwind’. Het is het thema van het nieuwste nummer van ons magazine Gaandeweg.  Gerlof van Rheenen: Hoe…

Nieuws

Het werk van een Zwolse jongerenwerker

Als alles voor de wind gaat, heb je niet half door hoe rijk je gezegend bent. Toch zijn er veel jongeren die thuis dagelijks de wind van voren krijgen of die met vrienden omgaan die een duister of gevaarlijk pad zijn ingeslagen. Onder meer voor hen zijn de jongerenwerkers van Youth for Christ Zwolle elke…