Jeruzalemkerk en Sionskerk: samen een cluster

Nieuws

Misschien is het een herkenbare situatie: bij het sporten worden er twee teams gemaakt. Om de beurt kiest elk van de teams er een nieuw teamlid bij. Aan het eind blijven er een paar deelnemers over die eigenlijk niemand in zijn team wil….. Zo ongeveer was de weinig verheffende start van het ‘cluster’ Jeruzalemkerk-Sionskerk. Deze twee wijkgemeenten ‘moesten’ samen een cluster vormen omdat zij overgebleven waren bij het vormen van de teams. De andere teams hadden hun eigen redenen om voor elkaar te kiezen. De een vanwege geografische, de ander vanwege inhoudelijke nabijheid.

Toch is er sinds deze opmerkelijke start het een en ander gebeurd. De beide wijkgemeenten delen diverse uitgangspunten. Zo delen de beide wijken het uitgangspunt dat zij elk een eigen identiteit hebben. Deze eigenheid respecteren zij bij elkaar. Verder willen de beide  wijkgemeenten vitale en zelfstandige wijkgemeenten blijven, met zelfstandige wijkkerkenraden, in de verschillende gebieden van Zwolle die aan hun zorg zijn toevertrouwd: de Jeruzalemkerk in Zwolle-Centrum en de Sionskerk in Zwolle-Noord. Deze gebieden liggen ver uit elkaar. Hierbij zien zij beiden het belang in van het gebruik van een eigen kerkgebouw.

Speetdate
Deze gedeelde uitgangspunten hebben ruimte geschapen voor een ontspannen kennismaking en ontmoeting. In deze kennismaking is een belangrijke ontdekking gedaan: beide wijkgemeenten zien in Jezus Christus hun Heer en hun Redder. Er is een diepe eenheid ontdekt in Christus. Op basis van deze eenheid in Jezus Christus hebben de kerkenraden een gezamenlijke studiedag gehouden in februari 2019 die  ‘ontmoeting’ als thema had. Er werd gespeeddatet, kennis gemaakt en gebrainstormd onder de bezielende leiding van ds. Gert de Goeijen,  voormalig Zwolse predikant. In een open en mooie sfeer werd vanuit deze gezamenlijke basis de vraag gesteld: waarin kunnen wij elkaar versterken?

Bij het hart beginnen
Verder was er een gezamenlijke toerusting van de jeugdleiders in oktober 2019 en staat in november 2020 de volgende gepland. In februari 2021 gaan de beide kerkenraden opnieuw samen studeren, maar nu op de inhoudelijke vraag: hoe leef ik mijn geloof? Hoe geef ik gestalte aan mijn geloof in mijn eigen leven, in mijn gezin, in de gemeente en in de samenleving? Elkaar ontmoeten rondom de inhoud van het geloof en het christenzijn. Dit is weer een stap verder, een laag dieper. Niet met de activiteiten beginnen, maar bij het hart van het geloof.

Ds. Gert-Jan Codée en ds. Hélène Evers zijn als predikanten verbonden aan respectievelijk de Jeruzalemkerk en de Sionskerk.

En zo groeit de bekendheid met elkaar. Een gezamenlijke jongerenreis naar Israël is onlangs geannuleerd wegens de beperkingen rondom het coronavirus, maar het enthousiasme was aanwezig.

Leren
Op verschillende vlakken liggen er mogelijkheden om elkaar te inspireren en te bemoedigen. Zo zijn beide wijken missionair actief. Vanuit die hoedanigheid is er contact vanuit beide wijken met de Vrije Evangelische Gemeente en met Youth for Christ. Het project Sonrise, een missionaire sport- en spelweek voor jongeren, wordt zowel in de Aa-landen, als in Dieze en Assendorp gehouden. Daarin is het mooi om van elkaar te kunnen leren. Op kerkenraadsniveau is het ook waardevol om elkaars ervaringen te delen, denk daarbij aan het diaconaat, maar ook aan de financiën. Zo mogelijk kan er ingezet worden op gezamenlijke toerusting, zoals dat nu al gebeurt bij de jongerenwerkers.

In de komende tijd is er het streven om elkaar op de hoogte te houden van elkaars activiteiten, zodat ook leden van de andere wijk kunnen meedoen. Zo is er in het verleden een leerhuis geweest over de Heidelberger Catechismus in de Sionskerk, waar ook leden van de Jeruzalemkerk aan meededen.

Gift
Waar de wijken zich in eerste instantie tot elkaar veroordeeld voelden groeit gaandeweg het besef dat zij elkaar gegeven zijn. Wat is het kostbaar als je de verbondenheid in Christus kan ervaren en vanuit dat besef elkaar tot een hand en een voet kan zijn.

Tekst: ds. Hélène Evers en ds. Gert-Jan Codée
Dit artikel verscheen in Gaandeweg, u leest het magazine hier

Meer nieuws

Nieuws

Studenten en gevangenen samen aan het werk

Martin Jans is studentenpastor in Zwolle. Hij vertelt over Uitzicht: het project waarbij studenten en gevangenen samenwerken aan een kunstwerk op de gevangenismuur.  Een beetje onwennig stonden we in de sporthal van de gevangenis. De vloer was met zwarte matten afgedekt en er stonden tafels en stoelen voor ons klaar. We hadden papier mee, pastelkrijt, potloden en…

Nieuws

Drie predikanten over ’tegenwind’

Hoe leer je ongelukkig zijn? Hoe ga je om met kritiek? En wat doe je als je wordt geconfronteerd met verdriet en ziekte? Drie van onze predikanten – Gerlof van Rheenen, Nelleke Eygenraam en Hans Tissink – over ‘Tegenwind’. Het is het thema van het nieuwste nummer van ons magazine Gaandeweg.  Gerlof van Rheenen: Hoe…

Nieuws

Het werk van een Zwolse jongerenwerker

Als alles voor de wind gaat, heb je niet half door hoe rijk je gezegend bent. Toch zijn er veel jongeren die thuis dagelijks de wind van voren krijgen of die met vrienden omgaan die een duister of gevaarlijk pad zijn ingeslagen. Onder meer voor hen zijn de jongerenwerkers van Youth for Christ Zwolle elke…