In actie voor de Zwolse voedselbank

Nieuws

Meer en meer mensen in Zwolle moeten gebruikmaken van de voedselbank. Om te zorgen dat de voedselbanken deze mensen kunnen blijven helpen, komen Zwolse kerken in actie.

De voedselbank helpt mensen die het zelf even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Als de coronacrisis ons iets leert, is het wel dat tegenslag iedereen kan treffen. Sinds maart steeg het aantal Nederlanders dat hulp nodig heeft van de voedselbank al met 8%, in Zwolle is er zelfs een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar. En dat terwijl, ook door de corona-pandemie, de voedselbanken minder producten aangeleverd krijgen.

Door de coronacrisis hebben steeds meer mensen niet voldoende geld om eten te kopen.

Doen wat nog wél kan
Diaconieën in Zwolle zetten zich al jaren in voor de voedselbank. In de Adventskerk en Oosterkerk bijvoorbeeld door het inzamelen van producten. Vanwege de coronamaatregelen is dit nu niet mogelijk. Daarom vragen beide kerken nu om een financiële bijdrage voor de voedselbank Zwolle. Hiermee kan de voedselbank zorgen dat de pakketten gevuld blijven en iedereen die dat nodig heeft van eten wordt voorzien.

Help mee!
Een bijdrage leveren aan de voedselbank kan op: IBAN rekeningnummer NL56 INGB 0001 4861 19 t.n.v. Voedselbank Zwolle e.o. o.v.v. Aankoop voedsel.

Meer nieuws

Nieuws

Studenten en gevangenen samen aan het werk

Martin Jans is studentenpastor in Zwolle. Hij vertelt over Uitzicht: het project waarbij studenten en gevangenen samenwerken aan een kunstwerk op de gevangenismuur.  Een beetje onwennig stonden we in de sporthal van de gevangenis. De vloer was met zwarte matten afgedekt en er stonden tafels en stoelen voor ons klaar. We hadden papier mee, pastelkrijt, potloden en…

Nieuws

Drie predikanten over ’tegenwind’

Hoe leer je ongelukkig zijn? Hoe ga je om met kritiek? En wat doe je als je wordt geconfronteerd met verdriet en ziekte? Drie van onze predikanten – Gerlof van Rheenen, Nelleke Eygenraam en Hans Tissink – over ‘Tegenwind’. Het is het thema van het nieuwste nummer van ons magazine Gaandeweg.  Gerlof van Rheenen: Hoe…

Nieuws

Het werk van een Zwolse jongerenwerker

Als alles voor de wind gaat, heb je niet half door hoe rijk je gezegend bent. Toch zijn er veel jongeren die thuis dagelijks de wind van voren krijgen of die met vrienden omgaan die een duister of gevaarlijk pad zijn ingeslagen. Onder meer voor hen zijn de jongerenwerkers van Youth for Christ Zwolle elke…