Het woord aan: ds. Lieuwejan van Dalen

Nieuws

“Jozef maakte zich gereed en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte …” (Matth. 2:14)

Er gaat geen week voorbij of ik zie ze langskomen: vluchtelingen. Nee, niet langs m’n huis of door de buurt. In de media, bedoel ik. Soms lopend langs de snelweg, soms in een gammel bootje op de Middellandse Zee, soms in Ter Apel. Als ik ze zie, weet ik dat er nog vele anderen op de vlucht zijn. Als wij ons huis voor Kerst versieren, moeten zij koude nachten en lege magen trotseren. Mens op de vlucht, wat ben je kwetsbaar …!

De gebrokenheid van de wereld waarin wij leven, wordt voor mij vooral zichtbaar als ik ontheemde vaders en moeders met hun kindertjes zie. Soms zie ik ze nog als ik ’s avonds mijn ogen dichtdoe. Wat is dit toch voor wereld? Waar gaat het toch naartoe? Hoe moet het toch verder met al die mensen en al hun moeiten? Tere mensenkinderen. Wie kan en wie wil zich met hen identificeren?

De evangelisten Mattheüs en Lukas vertellen wat er gebeurde voor én na Jezus’ geboorte. De meesten kennen het wel: Maria, Jozef, de volkstelling, de reis van Galilea naar Judea, de herberg waar geen plaats voor hen was, de herders en de engelen, de ster en de wijzen uit het verre oosten. Trouwens, die ‘magiërs’ kwamen pas een tijd later in Bethlehem aan. Misschien was Jezus al twee jaar oud toen ze Hem goud, wierook en mirre brachten?

En daarna? Daarna moest Jezus vluchten! Koning Herodes wilde namelijk het ‘kindeke teer’ vermoorden. Hij deinsde er zelfs niet voor terug om de jongetjes van Bethlehem uit te roeien. “Er klinkt een stem in Rama, geween en luid geklaag …” (Matth. 2:18). Voor de macht van het kwaad telt een mensenleven niet.

Jozef krijgt een droom van God: neem het kind, vlucht samen naar Egypte, en blijf daar! Als je het leest, zie je dat het kind als eerste wordt genoemd. Jezus staat centraal als het ‘kindeke teer’. Het gaat Mattheüs erom wat er met Hém gebeurt, wat Hém wordt aangedaan, welke weg Híj gaat. Hij is weerloos, kwetsbaar en in doodsgevaar!

“Wat is Kerst? Dat Hij voor mij zo’n kwetsbaar kind is geworden.” Foto: Tineke Vlaming

Wat is Kerst? Dat Hij voor mij zo’n kwetsbaar kind is geworden. Hij is afgedaald in ons tere, kwetsbare bestaan. Hij is neergedaald in onze gebroken wereld. Mag ik het anders zeggen? Jezus kiest de omstandigheden van een vluchteling – van een ‘kindeke teer’.

Zo komen ze na een gevaarlijke reis met z’n drieën als vluchtelingen in Egypte. Ze zullen niet veel bezittingen bij zich hebben gehad – een paar spulletjes maar. Nog voordat Jezus naar school kon gaan, werd Hij een vluchteling. Hij koos ervoor om Zich met vluchtelingen te identificeren. Hij koos ervoor om zijn levensweg te starten als een klein, kwetsbaar mensenkind. Kindeke teer, wat bijzonder dat U zó klein en kwetsbaar wilde worden voor mij! Wat een wonder dat U ervoor koos om in deze gebroken wereld te komen om ons te redden!

In de nieuwste editie van ons magazine Gaandeweg, met als thema ‘Kindeke teer’, schreef Lieuwejan van Dalen (voorganger van de Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle deze bijdrage. 

Meer nieuws

Nieuws

Studenten en gevangenen samen aan het werk

Martin Jans is studentenpastor in Zwolle. Hij vertelt over Uitzicht: het project waarbij studenten en gevangenen samenwerken aan een kunstwerk op de gevangenismuur.  Een beetje onwennig stonden we in de sporthal van de gevangenis. De vloer was met zwarte matten afgedekt en er stonden tafels en stoelen voor ons klaar. We hadden papier mee, pastelkrijt, potloden en…

Nieuws

Drie predikanten over ’tegenwind’

Hoe leer je ongelukkig zijn? Hoe ga je om met kritiek? En wat doe je als je wordt geconfronteerd met verdriet en ziekte? Drie van onze predikanten – Gerlof van Rheenen, Nelleke Eygenraam en Hans Tissink – over ‘Tegenwind’. Het is het thema van het nieuwste nummer van ons magazine Gaandeweg.  Gerlof van Rheenen: Hoe…

Nieuws

Het werk van een Zwolse jongerenwerker

Als alles voor de wind gaat, heb je niet half door hoe rijk je gezegend bent. Toch zijn er veel jongeren die thuis dagelijks de wind van voren krijgen of die met vrienden omgaan die een duister of gevaarlijk pad zijn ingeslagen. Onder meer voor hen zijn de jongerenwerkers van Youth for Christ Zwolle elke…