Zondag 9 oktober

09-10-2022 | 00:00
Meer informatie
(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie) Doelcollecte: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle ADVENTSKERK 9.30 uur ds. N.A. Eygenraam (doop) GROTE KERK (website: klik hier) 17.00 uur Vesper, ds. E.R. Jonker JERUZALEMKERK 9.30 uur dr. G.J. Codée (viering Heilig Avondmaal) 17.00 uur ds. G.J. Codée (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal) OOSTERKERK 10.00 uur ds. I.P. Epema OPEN KRING 9.30 uur ds. C. Baljeu SIONSKERK 10.00 uur ds. H. Evers (doopdienst, Sjema) 16.30 uur Open DeurDienst met ds. P.F. de Boer (m.m.v. Chr. Gemengd Koor) STINSKERK 9.30 uur ds. G.C. van Rheenen (doopzondag) HOOFDHOF 9.30 uur ds. J.M. Rohaan (Groene kerk/ Michadienst) LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. M.E. Jonker (Avondmaal) ANDERE DIENSTEN EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur H. Spoelstra ISALA 10.00 uur overdenking via patiënten-TV REHOBOTH 10.00 uur ds. S. Bakker, Urk ZONNEHUIS geen dienst RIVIERENHOF 10.30 uur dhr. J. Mulder, Zwolle