Zondag 9 mei

09-05-2021 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en soms weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Wijkkas ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk) 9.30 uur ds. E. Urban GROTE KERK (locatie Oosterkerk) (voorlopig geen vieringen; info hier) JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. G.J. Codée 19.00 uur Prop. J. Admiraal, Rouveen OOSTERKERK gezamenlijk; in Adventskerk OPEN KRING 9.30 uur ds. C. Baljeu SIONSKERK 10.00 uur ds. H. Evers (doopdienst) STINSKERK 9.30 uur ds. M. Zoetewey, Lemele 19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage) HOOFDHOF 9.30 uur mw. D. Lips, Zwolle LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. J. Doelman, Zwolle ANDERE DIENSTEN ISALA tot nader order geen diensten REHOBOTH voorlopig geen diensten ZONNEHUIS voorlopig geen diensten