Zondag 9 augustus

09-08-2020 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet : (En soms ook weer diensten in de kerk. Kijk op de (wijk-)website voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Onderhoud kerkgebouwen
ADVENTSKERK 10.00 gezamenlijke dienst vanuit de Oosterkerk GROTE KERK 19.00 uur ZomerVesper, ds. H. Mijnders JERUZALEMKERK 9.30 uur dr. J. Kommers, Harderwijk 19.00 uur ds. J.H. van Wijk, Windesheim OOSTERKERK 10.00 uur ds. I.P. Epema (gezamenlijk met de Adventskerk) OPEN KRING 9.30 uur mw. J. van der Zee SIONSKERK 10.00 uur ds. W.P. Ferguson, Zwolle STINSKERK 9:30 uur ds. G.C. van Rheenen 19.00 uur (geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona) HOOFDHOF 9.30 uur ds. A. Tol, Dalfsen LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. N. van den Briel ANDERE DIENSTEN ISALA  geen dienst i.v.m. corona REHOBOTH geen dienst i.v.m. corona RIVIERENHOF geen dienst i.v.m. corona ZONNEHUIS geen dienst t/m 31 augustus ivm Corona