Zondag 7 juli

07-07-2019 | 00:00
Meer informatie
Doelcollecte: Jeugddiaconaat ADVENTSKERK 9.30 uur ds. I.P. Epema GROTE KERK 19.00 uur Orgel-/Zomervesper JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. J. Boer, Ermelo 19.00 uur ds. J.W. Bassie, Groningen OOSTERKERK 10.00 uur dhr. Dirk Jan Steenbergen (afscheid oudste kinderen kinderkring) OPEN KRING 9.30 uur ds. C. Baljeu (doopdienst?) SIONSKERK 10.00 uur ds. H. Evers (Heilig Avondmaal, zittend) STINSKERK 9.30 uur ds. P.E.G. Wiekeraad, Uelsen 19.00 uur (avondontmoetingsdienst Westenhage) HOOFDHOF 9.30 uur ds. J.M. Rohaan (E-meeting) 19.00 uur Vesper LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. M.E. Jonker ANDERE DIENSTEN EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur D. Ribs ISALA   10.00 uur ds. M.E. Dijk REHOBOTH   9.30 uur ds. E. van ’t Slot, Westenholte RIVIERENHOF 10.00 uur ds. W.P. Ferguson, Zwolle (HA) ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins