Zondag 7 februari

07-02-2021 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en soms in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Werelddiaconaat ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk) 9.30 uur ds. N.A. Eygenraam GROTE KERK (locatie Oosterkerk) 17.00 uur Michaëlsviering (Taizé) JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. W. Verboom, Harderwijk 17.00 uur ds. G.J. Codée OOSTERKERK (gezamenlijk met Adventskerk) OPEN KRING 9.30 uur ds. C. Baljeu SIONSKERK 10.00 uur ds. H. Evers (doopdienst) STINSKERK 10.00 uur StinsContaKtdienst; mw. L. Brugmans (Kerk en School) 19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage) HOOFDHOF 9.30 uur ds. J.M. Rohaan (ZWO-zondag) (m.m.v. de Bromvlieg) LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. M.E. Jonker ANDERE DIENSTEN EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur D. Zanting ISALA tot nader order geen diensten REHOBOTH 10.00 uur voorlopig geen diensten RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Knol ZONNEHUIS voorlopig geen diensten