Zondag 6 september

06-09-2020 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet (En soms ook weer diensten in de kerk. Kijk op de (wijk-)website voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Diaconale Noodhulp
ADVENTSKERK 9.30 uur   ds. N.A. Eygenraam GROTE KERK 19.00 uur   Michaelsviering JERUZALEMKERK 9.30 uur   ds. E. van ’t Slot, Zwolle 19.00 uur   ds. G.J. Codée OOSTERKERK 10.00 uur   ds. I.P. Epema OPEN KRING 9.30 uur   ds. A. Geerling (Maaltijd van de Heer) SIONSKERK 10.00 uur   ds. H. Evers STINSKERK 9.30 uur   ds. W.L. Andel, Oudega 19.00 uur   Avondontmoetingsdienst Westenhage HOOFDHOF 9.30 uur   ds. E. Overeem, Leusden LUTHERSE KERK 10.00 uur   ds. M. Jans ANDERE DIENSTEN ISALA                                            10.00 uur   dhr. M. Hermse REHOBOTH                                     9.30 uur   dhr. K. Freriks RIVIERENHOF                               10.00 uur   dhr. J. Knol, Zwolle ZONNEHUIS                                  11.30 uur   mw. Z. Hazelhorst