Zondag 6 juni

06-06-2021 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en soms weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Stille armoede ADVENTSKERK 9.30 uur ds. N.A. Eygenraam (Schrift en Tafel) GROTE KERK (locatie Oosterkerk) 19.00 uur Michaëlsviering, ds. N.A. Eygenraam JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. G.J. Codée (viering Heilig Avondmaal) 16.00 uur ds. M. Visser, Nunspeet (dovendienst met Heilig Avondmaal) 19.00 uur ds. G.J. Codée (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal) OOSTERKERK 10.00 uur ds. J.T. Tissink (doopdienst) OPEN KRING 9.30 uur ds. C. Baljeu SIONSKERK 10.00 uur ds. H. Evers (slotdienst) STINSKERK 9.30 uur mw. L. Brugmans, Zwolle 19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage) HOOFDHOF 9.30 uur ds. J.M. Rohaan (maaltijd van de Heer) LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. L. van Houte, ANDERE DIENSTEN BERKUMSTEDE voorlopig geen diensten EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur R. Roukema ISALA 10.00 alleen digitaal op de TV van het ziekenhuis (kanaal 40) REHOBOTH 9.30 uur ds. H. Bakhuis, Hoogeveen RIVIERENHOF tot nader order geen diensten ZONNEHUIS voorlopig geen diensten