Zondag 6 december

06-12-2020 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte:  Jeugddiaconaat
ADVENTSKERK 9.30 uur ds. C. Baljeu GROTE KERK 17.00 uur Michaëlsviering (Vesper) JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. G.J. Codée (voorbereiding Heilig Avondmaal) 17.00 uur ds. J. Boer, Nunspeet OOSTERKERK 10.00 uur ds. E. Urban (doopdienst) OPEN KRING 9.30 uur ds. N.A. Eygenraam SIONSKERK 10.00 uur ds. R. van Putten (Heilig Avondmaal, aan tafel) STINSKERK 10.00 uur dhr. J. Knol, Zwolle (geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona) HOOFDHOF 9.30 uur ds. P. Dekker, Wierden LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. M. Overbosch-Mielke ANDERE DIENSTEN EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur R. Roukema ISALA (geen dienst i.v.m. corona) REHOBOTH (geen dienst i.v.m. corona) ZONNEHUIS (geen dienst i.v.m. corona)