Zondag 4 juli

04-07-2021 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Jeugddiaconaat ADVENTSKERK 9.30 uur dhr. D.J. Steenbergen, Zwolle GROTE KERK (locatie Oosterkerk) 19.00 uur Susanna Bloem (Zomervesper) JERUZALEMKERK 9.30 uur prop. J. Mulder, Rouveen 19.00 uur ds. G.J. Codée OOSTERKERK 10.00 uur ds. I.P. Epema OPEN KRING 9.30 uur ds. C. Baljeu SIONSKERK 10.00 uur ds. H. Evers (Heilig Avondmaal) STINSKERK 9.30 uur ds. G. de Goeijen, Den Ham 19.00 uur voorlopig geen dienst (Avondontmoetingsdienst Westenhage) HOOFDHOF 9.30 uur ds. J.M. Rohaan LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. M.E. Jonker ANDERE DIENSTEN EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur L. van Hilten ISALA 10.00 uur Th. Sloot REHOBOTH 09.30 uur dhr. G. van Vulpen, Zwolle RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. B. Dingjan – Willemse, Zwolle ZONNEHUIS volgens vermelding op familienet