Zondag 4 december 2022 (2e Advent)

04-12-2022 | 00:00
Meer informatie
Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie) Doelcollecte: Jeugddiaconaat ADVENTSKERK 9.30 uur ds.  I.P. Epema (gezinszondag) GROTE KERK (zie website) 17.00 uur Vesper JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. G.J. Codée (voorbereiding Heilig Avondmaal) 17.00 uur ds. G.H. Molenaar, Genemuiden OOSTERKERK 10.00 uur ds. C. Baljeu OPEN KRING 9.30 uur ds. J.T. Tissink SIONSKERK 10.00 uur ds. H. Evers (doopdienst) STINSKERK 10.00 uur ds. G.C. van Rheenen HOOFDHOF 9.30 uur ds. K. van der Kamp, Kampen LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. J. Wiegers ANDERE DIENSTEN EGLISE WALLONNE 10:30 uur pasteur R. Roukema (Sainte Cene) ISALA 10.00 uur overdenking via patiënten-TV REHOBOTH 10.00 uur ds.  S. Bakker, Urk ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins, Zwolle RIVIERENHOF 10.30 uur mw. C. Pilon