Zondag 31 januari

31-01-2021 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en soms in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Onderhoud Orgels ADVENTSKERK (gezamenlijk in Oosterkerk) GROTE KERK (locatie Oosterkerk) 17.00 uur Michaëlsviering , ds. J. Doelman JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. G.J. Codée 17.00 uur ds. H. de Jong, Kampen OOSTERKERK (gezamenlijk met Adventskerk) 10.00 uur ds. J.T. Tissink OPEN KRING 9.30 uur mw. J. van der Zee, Zwolle SIONSKERK 10.00 uur ds. H. Evers (ontmoetingsdienst) STINSKERK 10.00 uur ds. G.C. van Rheenen (Heilig Avondmaal) 19.00 uur voorlopig geen dienst HOOFDHOF 9.30 uur ds. A. Pietersma, Zwolle LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. J. Woltinge ANDERE DIENSTEN ISALA tot nader order geen diensten REHOBOTH 10.00 uur ds. H. de Jong, Kampen ZONNEHUIS voorlopig geen diensten