Zondag 3 januari

03-01-2021 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en soms in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Diaconale noodhulp
ADVENTSKERK 9.30 uur dhr. D.J. Steenbergen (Driekoningen; dienst voor Groot en Klein) (gezamenlijk met Oosterkerk) GROTE KERK 17.00 uur Michaëlsviering (vesper), mw. C. van Stappen/dhr. H. Steenbergen JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. A.W.J. Theunisse, Beekbergen 17.00 uur ds. J. Tadema, Nijkerk OOSTERKERK (gezamenlijk met en vanuit Adventskerk) OPEN KRING 10.00 uur ds. C. Baljeu (morgengebed) SIONSKERK 10.00 uur ds. H. Evers (nieuwjaarsdienst) STINSKERK 10.00 uur ds. E. van ’t Slot, Zwolle 19.00 uur ( Avondontmoetingsdienst Westenhage) HOOFDHOF 9.30 uur mw. D. Lips LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. M.E. Jonker ANDERE DIENSTEN ISALA tot nader order geen diensten REHOBOTH 10.00 uur ds. N.A. Eygenraam ZONNEHUIS voorlopig geen diensten