Zondag 3 februari

03-02-2019 | 00:00
Meer informatie
Doelcollecte: Werelddiaconaat ADVENTSKERK 9.30 uur ds. J.T. Tissink GROTE KERK 16.30 uur Michaëlsviering, ds. M.E. Jonker JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. P. Baas, Houten 17.00 uur ds. P.J. Admirant, Apeldoorn OOSTERKERK 10.00 uur ds. I.P. Epema OPEN KRING 9.30 uur ds. Mariska van Beusichem, stadspastor SIONSKERK 10.00 uur ds. H. Evers (doopdienst) STINSKERK 10.00 uur Kerk & Schooldienst 19.00 uur ( Avondontmoetingsdienst Westenhage) HOOFDHOF 9.30 uur ds. L. van der Broeke, Kampen LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. M.E. Jonker ANDERE DIENSTEN ISALA 10.00 uur ds. A.J. Hasker REHOBOTH 10.00 uur dhr. B. Greveling, Wezep RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Knol ZONNEHUIS 11.30 uur dhr. K. Fredriks