Zondag 28 maart – Palmpasen

28-03-2021 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en soms weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Vakantieweken Gehandicapten ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk) GROTE KERK (locatie Oosterkerk) voorlopig geen vieringen JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. G.J. Codée (viering Heilig Avondmaal) 17.00 uur ds. G.J. Codée (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal) OOSTERKERK (gezamenlijk met Adventskerk 10.00 uur ds. J.T. Tissink OPEN KRING 9.30 uur ds. C. Baljeu SIONSKERK 10.00 uur ds. H. Evers STINSKERK 10.00 uur ds. G.C. van Rheenen (belijdenisdienst) 19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage) HOOFDHOF 9.30 uur ds. A. Pietersma, Zwolle LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. M.E. Jonker ANDERE DIENSTEN ISALA tot nader order geen diensten REHOBOTH voorlopig geen vieringen ZONNEHUIS voorlopig geen diensten