Zondag 27 december

27-12-2020 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en soms in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Oudejaarscollecte
ADVENTSKERK gezamenlijke dienst vanuit de Oosterkerk GROTE KERK 17.00 uur Michaëlsviering (Vesper) JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. E. van ’t Slot, Zwolle 17.00 uur ds. G.J. Codée OOSTERKERK 10.00 uur ds. J.T. Tissink (gezamenlijk met Adventskerk) OPEN KRING 9.30 uur mw. J. Huisman SIONSKERK 10.00 uur mw. G. Lubbersen, Zwolle STINSKERK 10.00 uur ds. H.W. van Veldhuizen, Hasselt (geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona) HOOFDHOF 9.30 uur ds. R. Mynkong, Bussum LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. M.B. Nieuwkoop ANDERE DIENSTEN ISALA (geen dienst i.v.m. corona) REHOBOTH (geen dienst i.v.m. corona) RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder, Zwolle ZONNEHUIS (geen dienst i.v.m. corona)