Zondag 23 juni

23-06-2019 | 00:00
Meer informatie
Doelcollecte: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle ADVENTSKERK 9.30 uur¬†ds. W. Hortensius GROTE KERK 19.00 uur¬†Micha√ęlsviering: Cantate, ds. J.J. Stegeman JERUZALEMKERK 9.30 uur¬†ds. J.H. van Wijk, Windesheim¬† (voorbereiding Heilig Avondmaal) 19.00 uur¬†ds. P. Baas, Houten OOSTERKERK 10.00 uur¬†ds. E. Urban (dienst met HA) 14.00 uur¬†dienst (Perki-dienst) OPEN KRING 9.30 uur¬†mw. G. Cleveringa SIONSKERK 10.00 uur¬†ds. H. Evers (slotdienst) STINSKERK 9.30 uur¬†ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum 19.00 uur¬†( Avondontmoetingsdienst Westenhage) HOOFDHOF 9.30 uur¬†ds. D. Wolters, Vollenhove LUTHERSE KERK 10.00 uur¬†ds. M.B. Nieuwkoop ANDERE DIENSTEN EGLISE WALLONNE¬†10.30 uur¬†pasteur I.P. Epema ISALA¬†¬†10.00 uur¬†ds. A.J. Hasker REHOBOTH¬†¬† 9.30 uur¬†dhr. A. Palland, Mastenbroek RIVIERENHOF¬†10.00 uur¬†dhr. J. Mulder ZONNEHUIS¬†11.30 uur¬†mw. M. Schuurman