Zondag 22 juli

22-07-2018 | 00:00
Meer informatie
Doelcollecte: Door wijkdiaconie vast te stellen doel

ADVENTSKERK

9.30 uur   ds. S. van der Zee

GROTE KERK

19.00 uur   Orgel-/Zomervesper

JERUZALEMKERK

9.30 uur   ds. H. de Leede, Amersfoort 19.00 uur   ds. J. Boer, Ermelo

OOSTERKERK

10.00 uur   ds. W. Hortensius 14.00 uurdienst (Perki-dienst)

OPEN KRING

9.30 uur   mw. J. Huisman

SIONSKERK

10.00 uur   ds. H. Evers (bevestigingsdienst)

STINSKERK

9.30 uur   ds. J.H. van Osch, Vaassen 19.00 uur   Avondontmoetingsdienst Westenhage

HOOFDHOF

9.30 uur   dhr. D.J. Steenbergen, Zwolle

LUTHERSE KERK

10.00 uur   ds. M.E. Jonker  

ANDERE DIENSTEN

     ISALA  10.00 uur  ds. M. Overbosch-Mielke     REHOBOTH  9.30 uur   ds. P. van Veen, Harderwijk     ZONNEHUIS  11.30 uur   mw. G. Prins