Zondag 20 juni

20-06-2021 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Diaconale noodhulp ADVENTSKERK 9.30 uur ds. I.P. Epema GROTE KERK (locatie Oosterkerk) 19.00 uur Michaëlsviering (Taizé) JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. G.J. Codée 19.00 uur ds. W.J. Dekker, Amersfoort OOSTERKERK 10.00 uur dhr. D.J. Steenbergen (overstapdienst) OPEN KRING 9.30 uur ds. C. Baljeu SIONSKERK 10.00 uur ds. H. Evers STINSKERK 9.30 uur StinsContaKtdienst dhr. F. Noordstar 19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage) HOOFDHOF 9.30 uur ds. E. Urban, Zwolle LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. M.E. Jonker ANDERE DIENSTEN EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur A. Pietersma ISALA 10.00 uur alleen digitaal (kanaal 40) TV van het ziekenhuis REHOBOTH 9.30 uur dhr. A. Palland, Mastenbroek RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder ZONNEHUIS voorlopig geen diensten THEODORAKAPEL 10.00 uur ds. I. Smits