Zondag 20 december

20-12-2020 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Diaconale noodhulp
ADVENTSKERK 9.30 uur ds. J.T. Tissink (gezamenlijk met Oosterkerk) (geen vesper op woensdag) GROTE KERK 17.00 uur Michaëlsviering (Vesper) JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. J.E. de Groot, Ede 17.00 uur ds. H. de Jong, Kampen OOSTERKERK (gezamenlijk met Adventskerk) OPEN KRING 9.30 uur ds. C. Baljeu SIONSKERK 10.00 uur ds. H. Evers (Christmas Carols) STINSKERK 10.00 uur ds. T. Dankers, Dalfsen 16.00 uur on-line Kinderkerstfeest (geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona) HOOFDHOF 9.30 uur mw. D. Lips, Zwolle LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. M.E. Jonker ANDERE DIENSTEN ISALA (geen dienst i.v.m. corona) REHOBOTH (geen dienst i.v.m. corona) THEODORAKAPEL 10.00 uur ds. C. Meijer, Zwolle ZONNEHUIS (geen dienst i.v.m. corona)