Zondag 2 september

02-09-2018 | 00:00
Meer informatie
Doelcollecte: Diaconale noodhulp ADVENTSKERK 9.30 uur ds. E. Urban GROTE KERK 19.00 uur Michaëlsviering, mw. R. Hofman JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. K. van Meijeren, Ede 19.00 uur ds. G.J. Meijeren, ‘s Graveland OOSTERKERK 10.00 uur ds. I.P. Epema (doopdienst) OPEN KRING 9.30 uur ds. J.T. Tissink (Heilig Avondmaal) SIONSKERK 10.00 uur ds. H. Evers STINSKERK 9.30 uur ds. W. Andel (Heilig Avondmaal lopend) 19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage (Heilig Avondmaal) HOOFDHOF 9.30 uur dhr. H. Brouwer, Staphorst LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. M.E. Jonker ANDERE DIENSTEN ISALA 10.00 uur dhr. M. Hermse REHOBOTH   9.30 uur ds. H. de Jong, Kampen ZONNEHUIS 11.30 uur ds. J.T. Tissink