Zondag 2 januari

02-01-2022 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Wijkkas ADVENTSKERK 9.30 uur dhr. D.J. Steenbergen, Zwolle (Driekoningen - Gezinszondag) GROTE KERK (website)(onder voorbehoud) 17.00 uur dhr. H. Steenbergen en dhr. Robert Kanning (Vesper) JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. J.H. van Wijk, Windesheim 16.00 uur ds. E. van ’t Slot, Zwolle OOSTERKERK 10.00 uur ds. I.P. Epema OPEN KRING 9.30 uur mw. G. Cleveringa, Zwolle SIONSKERK 10.00 uur ds. H. Evers (nieuwjaarsdienst) STINSKERK 10.00 uur ds. E. van ’t Slot, Zwolle HOOFDHOF 11.00 uur ds. R. Vissinga, Kampen LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. M.E. Jonker (afscheid en bevestiging ambtsdragers) ANDERE DIENSTEN ISALA 10.00 uur voorlopig alleen via patiënten-TV REHOBOTH 10.00 uur ds. R. van Putten, t ’Harde ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins