Zondag 2 februari

02-02-2020 | 00:00
Meer informatie
Doelcollecte: Werelddiaconaat ADVENTSKERK 9.30 uur dhr. D.J. Steenbergen, Zwolle GROTE KERK 17.00 uur Michaëlsviering (Taizé) JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. C.A. van der Graaf, Heerde 17.00 uur ds. A. Jonker, Putten OOSTERKERK 10.00 uur ds. I.P. Epema OPEN KRING 9.30 uur ds. C. Baljeu SIONSKERK 10.00 uur ds. H. Evers STINSKERK 10.00 uur ds. G.C. van Rheenen (Heilig Avondmaal, lopend) 19.00 uur ( Avondontmoetingsdienst Westenhage) (Heilig Avondmaal) HOOFDHOF 9.30 uur ds. Peter Ros, Joure LUTHERSE KERK (locatie: Doopsgezinde kerk) 10.00 uur ds. M.E. Jonker ANDERE DIENSTEN EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur R. Roukema ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff REHOBOTH 10.00 uur ds. G.L. Kruizinga, Dalfsen RIVIERENHOF 10.00 uur ds. M.J. Hukubun-Rahajaan (HAl) ZONNEHUIS 11.30 uur mw. J. Gerretzen-Veldhuis