Zondag 2 augustus

02-08-2020 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet (En soms ook weer diensten in de kerk. Kijk op de (wijk-)website voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Kledingbank Zwolle
  ADVENTSKERK 10.00 Gezamenlijke dienst vanuit de Oosterkerk GROTE KERK 19.00 uur   ZomerVesper, ds. H. Hagg JERUZALEMKERK 9.30 uur   Prop. J. Admiraal 19.00 uur   ds. Klaassen, Apeldoorn OOSTERKERK 10.00 uur   ds. A. Zweers, Zwolle (gezamenlijk met Adventskerk) OPEN KRING 9.30 uur    (gezamenlijke dienst in Stinskerk) SIONSKERK 10.00 uur   ds. M.J. Hukubun, Zwolle STINSKERK 9.30 uur     ds. W.P. Ferguson (samen met Open Kring) 19.00 uur   (geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona) HOOFDHOF 9.30 uur   mw. D. Lips, Zwolle LUTHERSE KERK 10.00 uur   ds. R. Chrisstoffers, Zwolle ANDERE DIENSTEN ISALA                                            10.00 uur   dhr. F.J.G. Broekhoff REHOBOTH                                   geen dienst i.v.m. corona ZONNEHUIS                                  geen dienst t/m 31 augustus ivm Corona