Zondag 18 september

18-09-2022 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en weer in de kerk: (Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie) Doelcollecte: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle ADVENTSKERK 9.30 uur ds. J.T.Tissink (Schrift en Tafel) GROTE KERK (website: klik hier) 17.00 uur Michaëlsviering JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. P. Versloot, Groningen 17.00 uur ds. G.J. Codée OOSTERKERK (locatie O.L.B. Basiliek) 10.00 uur ds. I.P. Epema e.a. (oecumenische viering Vredeszondag binnenstadskerken in OLV Baseliek) aparte coll. voor…. OPEN KRING 9.30 uur ds. E. Urban, Zwolle SIONSKERK 10.00 uur ds. H. Evers & dhr. J. Knol (startdienst) STINSKERK 9.30 uur kand. P.J. Lok HOOFDHOF 9.30 uur mw. D. Lips, Zwolle LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. M.E. Jonker (oecumenische viering) ANDERE DIENSTEN ISALA 10.00 uur ds. A. Hasker, Zwolle REHOBOTH 9.30 uur ds. C.S. Kelemen, Urk THEODORAKAPEL 10.30 uur ds. I. Smits, Zwolle ZONNEHUIS 11.30 uur ds. P.F. de Boer (Heilig Avondmaal)