Zondag 18 april

18-04-2021 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en soms weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk) 9.30 uur ds. I.P. Epema GROTE KERK (locatie Oosterkerk) (voorlopig geen vieringen; info hier) JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn 17.00 uur ds. G.J. Codée OOSTERKERK (gezamenlijk; in Adventskerk) OPEN KRING 9.30 uur ds. C. Baljeu SIONSKERK 10.00 uur ds. H. Evers (Philadelphiadienst) 12.30 uur dhr. H. van Dam (Interactieve dienst) STINSKERK 9.30 uur StinsContaKtdienst ds. G.C. van Rheenen 19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage) HOOFDHOF 9.30 uur ds. A. Zweers, Zwolle LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. M. Jans ANDERE DIENSTEN EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur H. Spoelstra ISALA tot nader order geen diensten REHOBOTH voorlopig geen diensten RIVIERENHOF voorlopig geen diensten ZONNEHUIS voorlopig geen diensten THEODORAKAPEL voorlopig geen diensten