Zondag 15 december

15-12-2019 | 00:00
Meer informatie
Doelcollecte: Diaconale noodhulp ADVENTSKERK 9.30 uur¬†ds. N.A. Eygenraam (Schrift & Tafel) GROTE KERK 17.00 uur¬†Micha√ęlsvesper JERUZALEMKERK 9.30 uur¬†ds. H. de Jong, Kampen (viering Heilig Avondmaal) 17.00 uur¬†ds. H. de Jong, Kampen (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal) OOSTERKERK 10.00 uur¬†ds. I.P. Epema (Heilig Avondmaal) 19.00 uur¬†ds. I.P. Epema (Vesper) OPEN KRING 9.30 uur¬†ds. C. Baljeu (dopen) SIONSKERK 10.00 uur¬†ds. R. van Putten STINSKERK 10.00 uur¬†StinsContaKtdienst 19.00 uur¬†Avondontmoetingsdienst Westenhage HOOFDHOF 9.30 uur¬†mw. J. Veldkamp, 2e Exloermond (E-Meeting) 19.00 uur¬†Vesper LUTHERSE KERK 10.00 uur¬†ds. M.E. Jonker ANDERE DIENSTEN EGLISE WALLONNE¬†10.30 uur¬†pasteur A. Pietersma ISALA¬†¬†10.00 uur¬†ds. A.J. Hasker REHOBOTH¬†10.00 uur¬†ds. H. Marsman, Deventer ZONNEHUIS¬†11.30 uur¬†mw. B. van de Loosdrecht