Zondag 14 april – Palmpasen

14-04-2019 | 00:00
Meer informatie
Doelcollecte: Vakantieweken Gehandicapten  

ADVENTSKERK

9.30 uur   ds. J.T. Tissink

GROTE KERK

(19.30 uur Johannespassion in de Peperbus)

JERUZALEMKERK

9.30 uur   ds. H. de Jong, Kampen 17.00 uur   ds. H. de Jong, Kampen

OOSTERKERK

10.00 uur   ds. N.A. Eygenraam 14.00 uur   dienst (Perki-dienst) 19.00 uur     ds. J.T. Tissink (gezongen passie, m.m.v. Zwolse Cantorij)   OPEN KRING 9.30 uur   ds. C. Baljeu

SIONSKERK

10.00 uur   ds. H. Evers 18.45 uur   Opendeurdienst

STINSKERK

9.30 uur   ds. G.C. van Rheenen (belijdenisdienst) 19.00 uur   ( Avondontmoetingsdienst Westenhage) HOOFDHOF 9.30 uur   mw. H. Schröder (E-meeting) 19.00 uur     Vesper LUTHERSE KERK 10.00 uur   ds. M.E. Jonker  

ANDERE DIENSTEN

ISALA                                            10.00 uur   dhr. F.J.G. Broekhoff REHOBOTH                                   9.30 uur   ds. H. Bakhuis, Hoogeveen ZONNEHUIS                                  11.30 uur   mw. Z. Hazelhof (vicaris bij ds. Iemke Epema)