Zondag 12 juli

12-07-2020 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet (En soms ook weer diensten in de kerk. Kijk op de (wijk-)website voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Onderhoud kerkgebouwen ADVENTSKERK Gezamenlijke dienst in de Oosterkerk GROTE KERK 19.00 uur ZomerVesper, mw. S. Bloem JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. G.J. Codée 19.00 uur ds. J.A.A. Geerts, Zalk OOSTERKERK 10.00 uur ds. N.A. Eygenraam (gezamenlijk met Adventskerk) OPEN KRING 9.30 uur mw. J. Huisman (samen met Stinskerk) SIONSKERK 10.00 uur dhr. J. Knol STINSKERK 9.30 uur gezamenlijke dienst in Open Kring 19.00 uur (geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona) HOOFDHOF 9.30 uur ds. P. Ros, Joure LUTHERSE KERK 10.00 uur dr. J. Wiegers, Olst ANDERE DIENSTEN ISALA  geen dienst ivm Corona REHOBOTH   geen dienst ivm Corona RIVIERENHOF  geen dienst augustus ivm Corona ZONNEHUIS geen dienst t/m 31 augustus ivm Corona