Zondag 11 april

11-04-2021 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en soms weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Door wijkdiaconie vast te stellen doel ADVENTSKERK 9.30 uur ds. N.A. Eygenraam (doopdienst) GROTE KERK (locatie Oosterkerk) (voorlopig geen vieringen; info hier) JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. G.J. Codée 17.00 uur ds. J.W. van Bart, Harderwijk OOSTERKERK 10.00 uur ds. E. Urban (bevestiging ambtsdragers) OPEN KRING 9.30 uur ds. J.T. Tissink SIONSKERK 10.00 uur ds. H. van Ark 19.00 uur (Opendeurdienst) STINSKERK 9.30 uur ds. H.W. van Veldhuizen, Hasselt 19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage) HOOFDHOF 9.30 uur ds. I.P. Epema, Zwolle LUTHERSE KERK 10.00 uur dhr. G.S. Schutte ANDERE DIENSTEN ISALA tot nader order geen diensten REHOBOTH voorlopig geen diensten ZONNEHUIS voorlopig geen diensten