Zondag 10 maart

10-03-2019 | 00:00
Meer informatie
Doelcollecte: Wijkkas ADVENTSKERK 9.30 uur ds. N.A. Eygenraam GROTE KERK 16.30 uur Michaëlsviering, ds. M. Jans, Studentenpastor JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. H. de Jong, Kampen 17.00 uur ds. H. de Jong, Kampen OOSTERKERK 10.00 uur ds. I.P. Epema (1e zondag 40-dagentijd) 14.00 uur dienst (Perki-dienst) OPEN KRING 9.30 uur ds. M. van Beusichem, Stadspastor SIONSKERK 10.00 uur dhr. J. Knol 18.45 uur Open Deurdienst STINSKERK 10.00 uur ds. G.C. van Rheenen (doopdienst) 19.00 uur ( Avondontmoetingsdienst Westenhage) ds. M.E. Jonker HOOFDHOF 9.30 uur ds. P.W. Dekker, Wierden LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. M.E. Jonker ANDERE DIENSTEN EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur E. van Hilten-Matthijsen ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk REHOBOTH 10.00 uur ds. Joh.A. Woudenberg, Westerhaar ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga