Zondag 10 januari

10-01-2021 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en soms in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Stedelijk diaconaat
ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk) GROTE KERK 17.00 uur Michaëlsviering, ds. E.R. Jonker JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. G.J. Codée (doopdienst) 17.00 uur ds. M. Visser, Wezep OOSTERKERK 10.00 uur ds. N.A. Eygenraam (gezamenlijk met Adventskerk) OPEN KRING 9.30 uur ds. A. Pietersma, Zwolle SIONSKERK 10.00 uur ds. J. de Kok, Wilsum STINSKERK 10.00 uur ds. J.H. van Wijk, Windesheim 19.00 uur ( Avondontmoetingsdienst Westenhage) HOOFDHOF 9.30 uur ds. J.M. Marijn LUTHERSE KERK (digitaal) 10.00 uur ds. L. Vos ANDERE DIENSTEN EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur R. Roukema ISALA tot nader order geen diensten REHOBOTH 10.00 uur ds. J. Kuik, Kampen RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder ZONNEHUIS voorlopig geen diensten